pracownia pierwszej pomocy

Pracownia Ratownictwa Medycznego

W pracowni pierwszej pomocy, mieszczącej się w budynku przy ulicy Ścigały 9, odbywają się zajęcia z zakresu pomocy przedlekarskiej, ratownictwa medycznego i aspektów ochrony zdrowia pracowników. Pracownia służy przede wszystkim studentom Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Zarządzania i Inżynierii Produkcji oraz słuchaczom studiów podyplomowych BHP i systemy zarządzania bezpieczeństwem. 

W pracowni znajdują się m.in. fantomy szkoleniowe różnych rozmiarów, defibrylator AED czy tablice anatomiczne. Sprzęt dostępny w pracowni umożliwia naukę resuscytacji krążeniowo-oddechowej, unieruchamiania kończyn czy profesjonalnego opatrywania ran. 

Skip to content