Pomoc materialna dla studentów

Zdjęcie ilustrujące dłonie trzymające drzewko

Drodzy Studenci!

Przypominamy o prostudenckich zasadach przyznawania pomocy materialnej w okresie pandemii:

  • zniesienie limitu dwóch zapomóg w roku akademickim – o zapomogę student będzie mógł wystąpić za każdym razem kiedy jego sytuacja życiowa pogorszyła się,
  • zniesienie limitu 6-letniego okresu przysługiwania świadczeń, w przypadku ubiegania się o stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych, czy zapomogę,
  • wprowadzenie możliwości przyznawania zapomóg dla studentów przez rektora, przy czym istniejąca w uczelni komisja stypendialna i odwoławcza komisja stypendialna, zachowują swoje uprawnienia do przyznawania stypendium socjalnego, stypendium dla osób niepełnosprawnych i stypendium rektora,
  • wprowadzenie uproszczonego trybu rozpatrywania zapomóg.

Potrzebujesz wsparcia? Pobierz wniosek tutaj.

W razie pytań:

Specjalista ds. rozliczeń ze studentami, Kasjer – Małgorzata Pańka
@: mpanka@wszop.edu.pl
 T: 32 355 97 80

Skip to content