Okładka Podstawy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w przedsiębiorstwie

Podstawy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w przedsiębiorstwie

Autor: Marcin Krause
ISBN: 83-922186-3-9
Rok wydania: 2006
Książka dostępna jest w Bibliotece WSZOP

Wprowadzenie do Kodeksu Pracy zapisu mówiącego, że pracodawca jest zobowiązany chronić zdrowie i życie pracowników wymusiło zmianę nastawiania do zagadnień BHP. Problematyka ta stała się w związku z tym obecna w programach studiów technicznych i humanistycznych. Książka stanowi kompetentną prezentację wiedzy na temat prawnych, technicznych i organizacyjnych uwarunkowań zapewnienia zatrudnionym bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.

Skip to content