Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie

Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie - logo

Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach oraz Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, uznając korzyści ze wspólnej edukacji studentów i kadetów w zakresie ratownictwa, prowadzenia projektów innowacyjnych i badawczych w celu popularyzacji idei bezpieczeństwa, zawarły w dniu 22 listopada 2011 r. porozumienie o współpracy dydaktycznej oraz naukowo badawczej. Porozumienie obejmuje:

  • projekty innowacyjne i badawcze możliwe do wspólnej realizacji,
  • włączanie studentów WSZOP i kadetów Szkoły Aspirantów do programów edukacyjnych w ramach realizowanych przez Strony form dydaktyki,
  • wzajemne prezentowanie i propagowanie swoich osiągnięć poprzez organizacje wspólnych konferencji, seminariów i warsztatów oraz z tego wynikłych publikacji.

www.sapsp.pl

Skip to content