Główny Instytut Górnictwa w Katowicach

Główny Instytut Górnictwa w Katowicach - logo

28 września 2012 r. została zawarta umowa pomiędzy GIG a WSZOP w sprawie utworzenia Centrum Naukowego. Umowa ma doniosłe znaczenie dla rozwoju prac naukowych realizowanych na Wydziale Nauk Technicznych WSZOP, który jako samodzielna jednostka organizacyjna wchodzi w skład Centrum Naukowego. Centrum Naukowe jest wynikiem wcześniejszej współpracy w ramach porozumienia o współpracy naukowo-badawczej z dnia 18 czerwca 2007 r.

www.gig.eu

Skip to content