Centralna Szkoła Państwowej Straży Pożarnej w Często­chowie

Centralna Szkoła Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie - logo

21 września 2011 r. zawarto porozumienie pomiędzy WSZOP, a Centralną Szkołą Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie, dotyczące promowania kultury bezpieczeństwa pożarowego. Przedmiotem porozumienia jest edukacja na rzecz bezpieczeństwa, podejmowanie działań związanych z profilem działalności szkół oraz organizacja konferencji, seminariów naukowych i kursów. W ramach zawartego porozumienia Centralna Szkoła PSP przeprowadzi dla studentów WSZOP szkolenia umożliwiające wykonywanie czynności inspektora ppoż. zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 25.10.2005 w sprawie wymagań kwalifikacyjnych oraz szkoleń dla strażaków jednostek ochrony przeciwpożarowej, a także osób wykonujących czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej w zakładach pracy (Dz. U. Nr 215 z 2005 r., poz. 1823).

www.cspsp.pl

Skip to content