Okładka Od autentyczności do fałszerstwa podpisów. Znaczenie kryminalistyczno-prawne struktury graficzno-językowej podpisów

Od autentyczności do fałszerstwa podpisów. Znaczenie kryminalistyczno-prawne struktury graficzno-językowej podpisów

Autor: Antoni Feluś
ISBN:  978-83-61378-53-2
Rok wydania: 2015
Cena: 55 PLN (książka dostępna w Kasie WSZOP)

Spis treści

Monografia ujmuje zagadnienia ściśle związane z podpisem jako śladem kryminalistycznym będącym przedmiotem badań identyfikacyjnych w zakresie jego autentyczności albo fałszerstwa. Autor zwraca uwagę przede wszystkim na zagadnienia metodologiczne związane z tym śladem, którego wartość identyfikacyjną bardzo często ocenia się w kontekście takich śladów biologicznych, jakimi są np. linie papilarne oraz DNA. Jest to daleko idące nieporozumienie.

Skip to content