Międzynarodowa Konferencja Naukowa Bezpieczeństwo a wielokulturowość w kontekście migracji w Europie

W dniu 21 czerwca 2016 r. w Wyższej Szkole Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. Bezpieczeństwo a wielokulturowość w kontekście migracji w Europie. Konferencja została zorganizowana przez Katedrę Nauk Prawnych i Bezpieczeństwa Wewnętrznego WSZOP we współpracy z Akademią Pomorską w Słupsku, Akademią Korpusu Policji w Bratysławie i Wyższą Szkołą Bezpieczeństwa w Koszycach.

Podczas spotkania prelegenci wygłosili wiele interesujących referatów, wyrażających różne spojrzenia na kwestie migracji, imigracji, a także uchodźstwa i związane z nimi problemy kulturowe, społeczne, integracyjne oraz prawne. Podejmowano także zagadnienia dotyczące polityki społecznej wobec uchodźców, a także wizerunku prezentowanego w mediach.

Wśród uczestników Konferencji byli także funkcjonariusze Śląsko-Małopolskiego Oddziału Straży Granicznej im. Nadkom. Józefa Bocheńskiego w Raciborzu, a także goście ze Słowacji, Czech i Ukrainy. Uczestnicy Konferencji reprezentowali m.in. Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Śląski, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Opolski, Wyższą Szkołę Bankową w Poznaniu, Wydział Zamiejscowy w Chorzowie, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie i oczywiście Wyższą Szkołę Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach.

Skip to content