Studia licencjackie

Specjalność na kierunku
Zarządzanie

Marketing
w internecie

specjalność:

Marketing w internecie studia

kierunek:

Zarządzanie

Masz pytanie?
Zobacz odpowiedź w FAQ lub Napisz do nas ›

Studia licencjackie
3 lata
Studia dzienne
Studia zaoczne

Atuty specjalności

W ramach kierunku Zarządzanie po pierwszym roku można jeden semestr studiów odbyć za granicą (program Erasmus +).

Uczelnie zagraniczne:

 • FHWien der WKW University of Applied Sciences for Management & Communication, Wiedeń, Austria
 • Artevelde University College Ghent, Gandawa, Belgia
 • University of Plovdiv PaisiiHilendarski, Plovdiv, Bułgaria
 • University of Osijek, Osijek, Chorwacja
 • Veleučilište u Šibeniku, Šibenik, Chorwacja
 • University of Zadar, Zadar, Chorwacja
 • Euroacademy, Tallinn, Estonia
 • Vilnius Cooperative College, Wilno, Litwa
 • HochschuleWissenschaften Coburg, Coburg, Niemcy
 • University of Vechta, Vechta, Niemcy
 • Politecnico di Bari, Bari, Włochy
 • Sapienza – Università di Roma, Rzym, Włochy
 • University of Turin, Turyn, Włochy

Zadaniem specjalności jest wykształcenie kompetencji i praktycznych umiejętności potrzebnych do samodzielnego projektowania i realizacji kampanii reklamowych, w sposób zapewniający osiąganie celów organizacji oraz zgodny z obowiązującymi przepisami prawa i zasadami etyki.

Funkcjonowanie na konkurencyjnym rynku wymaga od współczesnych przedsiębiorstw prowadzenia efektywnych działań komunikacyjnych, w tym przede wszystkim reklamowych.

Studia na specjalności Marketing w internecie przygotowują do zarządzania procesami reklamowymi i kreowania pozytywnego wizerunku
w przedsiębiorstwach, posługiwania się narzędziami reklamowymi, wykorzystywania wiedzy do profesjonalnego budowania kampanii promocyjnych, nawiązywania i realizacji współpracy z agencjami reklamowymi, mediami oraz pozostałymi podmiotami funkcjonującymi w sferze szeroko rozumianych usług promocyjnych.

Marketing internetowy - studia licencjackie we WSZOP

Niezależnie od tego czy prowadzisz własną firmę, chcesz poznać meandry dziedziny marketingu czy też chcesz podjąć zatrudnienie w agencji marketingowej, studia na specjalności Marketing w internecie dają szansę na zdobycie cennych umiejętności i kompetencji. Studia pozwalają uzyskać wiedzę z zakresu brandingu, reklamy, nowoczesnych technologii, budowania skutecznych kampanii marketingowych oraz wielu innych obszarów z dziedziny szeroko pojętego marketingu sieciowego. W toku studiów studenci zdobywają wiedzę z zakresu wykorzystywania najlepszych narzędzi do online marketingu, i skutecznego prowadzenia kampanii reklamowych w internecie.

Marketing w internecie - cel studiów

Głównym celem realizowanym w ramach studiów licencjackich z marketingu internetowego jest przekazanie merytorycznej, aktualnej wiedzy na temat trendów marketingowych, zasad tworzenia strategii marketingowych, kreowania pozytywnego wizerunku marki w Internecie, i formułowania celów biznesowych. Podejmując studia na specjalności Marketing w internecie nasi studenci zdobywają przede wszystkim wiedzę praktyczną, niezwykle istotną w życiu zawodowym. Absolwenci mają możliwość zatrudnienia, w charakterze specjalisty ds. marketingu, w agencji reklamowej, marketingowej a także w działach promocji i marketingu przedsiębiorstw. Celem studiów jest przekazanie specjalistycznej wiedzy w zakresie public relations i online marketingu. Wykładowcy naszej uczelni to specjaliści w dziedzinie marketingu. Uczestnictwo w zajęciach dydaktycznych daje możliwość zdobycia cennej wiedzy niezbędnej do wykonywania obowiązków na stanowisku specjalisty w dziale reklamy, promocji i marketingu.

Gdzie znajdziesz zatrudnienie?

Zdjęcie dra Barbary Wolek-Kocur
dr Barbara Wolek-Kocur

– Nowa technologia nic nie dodaje ani niczego nie odejmuje. Nowa technologia wszystko zmienia.

Neil Postman

Opłaty
studia stacjonarne i niestacjonarne
opłata miesięczna (30 rat)
590 zł
opłata semestralna (6 rat)
2 850 zł
opłata administracyjna (płatna po zakończeniu II i IV semestru)
500 zł
całkowity koszt czesnego przy opłacie semestralnej
18 100 zł
całkowity koszt czesnego przy opłacie miesięcznej
18 700 zł

Rekrutacja krok po kroku

Grafika ilustrująca krok 1
ZAREJESTRUJ SIĘ ON-LINE!

Po zarejestrowaniu nie czekaj na potwierdzenie zakwalifikowania się na studia.

Osoby, które nie posiadają polskiego świadectwa dojrzałości/dyplomu ukończenia studiów, proszone są o kontakt z  Działem Współpracy Międzynarodowej ›

Grafika ilustrująca krok 2
SKOMPLETUJ WYMAGANE DOKUMENTY
 • kopia polskiego świadectwa dojrzałości – oryginał do wglądu 
 • wniosek o przyjęcie na studia (dostępny w systemie rekrutacyjnym w zakładce pliki do pobrania)
 • dowód wpłaty:
  – czesnego w wysokości za jeden miesiąc lub semestr
  – opłaty rekrutacyjnej – 85 zł 
  – za wydanie indeksu i legitymacji – 26 zł
  – opłaty wpisowej – 400 zł 

  Numer konta:

  mBank S.A. O/Katowice: 23 1140 1078 0000 4048 1400 1001
  w tytule należy podać imię i nazwisko kandydata

* Dane są przetwarzane na podstawie przepisów rozporządzenia MNiSW w sprawie studiów z dnia 28 września 2018r. (Dz. U. z 2018r., poz. 1861) w związku z realizacją obowiązku prawnego przez Uczelnię zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e) ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych (Dz. Urz. UE. L Nr 119, s.1).

Grafika ilustrująca krok 3
BIURO REKRUTACJI

Po rejestracji i dokonaniu opłat zapraszamy z powyższymi dokumentami do Biura Rekrutacji w celu dopełnienia formalności i podpisania umowy. Prosimy o okazanie dowodu osobistego w celu weryfikacji danych w kwestionariuszu osobowym.

W okresie rekrutacji zapraszamy do Biura od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00.

Grafika ilustrująca krok 4
GRATULACJE! JESTEŚ PRZYJĘTY NA STUDIA

Jeśli masz pytania, zadzwoń lub napisz do nas: