Listopad w KNKiK

listopad knkik

Listopad w Kole Naukowym Kryminalistyki i Kryminologii był niezwykle pracowity i obfity w wydarzenia.

Miesiąc zaczęliśmy od organizacji drugiej edycji ‘‘Południa Grozy we WSZOP”. Uczniowie ze szkół partnerskich mieli okazję wysłuchać wykładu na temat “Modus operandi wybranych seryjnych zabójców” poprowadzonego przez członkinie zarządu KNKiK. Odbyły się również warsztaty przeprowadzone przez dr. Arkadiusza P. Szajnę, który przybliżył istotę działania poligrafu. Podczas swojego wystąpienia dr Adam Krawczyk przedstawił problematykę współczesnego terroryzmu. Zastępczyni przewodniczącej naszego Koła – Alicja Malinowska przeprowadziła warsztaty na temat oględzin zewnętrznych zwłok, podczas których uczestnicy mogli dowiedzieć się, jak „czytać ze zwłok” na miejscu zdarzenia. Mgr Krystyna Sobecka w swojej prezentacji “True crime współczesnym danse macabre?” wyjaśniła, dlaczego fascynują nas zbrodnie. Kulminacyjnym momentem wydarzenia była inscenizacja CSI Katowice przeprowadzona przez członków KNKiK, którzy zaprezentowali przebieg oględzin miejsca zdarzenia.

20 listopada 2023 r. członkowie koła mieli przyjemność uczestniczyć w Zgromadzeniu Ogólnym połączonym z konwersatorium inauguracyjnym. Wydarzenie poprowadzili opiekun koła – dr Arkadiusz P. Szajna, ppłk w. st. spocz. mgr Dorota Wyląg oraz gość specjalny – dr Zbigniew Nowak. Słuchacze mieli okazję poznać opinie prelegentów na temat “Prawnych i etycznych dylematów wokół kary śmierci”. Co więcej, po zakończeniu spotkania była możliwość zakupienia książki autorstwa dr. Zbigniewa Nowaka pt. “Kara śmierci. Wybór czy konieczność?”. Członkinie Zarządu przedstawiły na koniec członkom koła plan nadchodzących spotkań w tym semestrze.

W listopadzie Koło Naukowe było współorganizatorem Ogólnopolskiego Konkursu “Studenccy Mistrzowie Kryminalistyki” dla studentów kół naukowych specjalizujących się w kryminalistyce.

9 listopada 2023 r. odbył się I etap konkursu (przeprowadzony w formie zdalnej) poświęcony wiedzy teoretycznej, w którym udział wzięło 12 kół naukowych z całej Polski. Do drugiego etapu zakwalifikowało się 5 zespołów. 28 listopada 2023 r. w finałowym etapie 5-osobowe zespoły miały za zadanie przeprowadzić oględziny zainscenizowanego miejsca zdarzenia, wzorowanego na sprawie prawdziwego morderstwa z 2013 roku. Kapituła Konkursu, do której należeli dr Arkadiusz P. Szajna, mgr Mirosław Będkowski oraz Jakub Sowa przyznała następujące miejsca:

  1. Studenckie Koło Nauk Kryminalistycznych Akademii Policji w Szczytnie
  2. Studenckie Koło Kryminalistyki WPiA Uniwersytetu Łódzkiego
  3. Studenckie Koło Naukowe Kryminalistyki i Medycyny Sądowej “Dispecto” Gdańskiej Szkoły Wyższej
  4. Studenckie Koło Naukowe Kryminalistyki i Nauk Prawnych “Corpus Delicti” WSB Merito Gdańsk
  5. Koło naukowe Kryminalistyki i Wiktymologii Uniwersytetu Zielonogórskiego

Trzy najlepsze drużyny zostały nagrodzone zestawami profesjonalnego sprzętu kryminalistycznego: walizką do oględzin zwłok, walizką oględzinową oraz zestawem daktyloskopijnym.

22 listopada 2023 r. wykład pt. “Asysta policji w postępowaniu egzekucyjnym” poprowadziła mgr Mariola Mateja, która na co dzień prowadzi kancelarię komorniczą nr VII w Krośnie. Spotkanie odbyło się za pośrednictwem MS Teams. Prowadząca opowiedziała o kulisach swojej profesji, opierając się na swoim bogatym doświadczeniu.

24 listopada 2023 r. reprezentanci KNKiK uczestniczyli w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej KRIMED “Metody badawcze w kryminalistyce i medycynie sądowej”. Opiekun koła – dr Arkadiusz P. Szajna miał zaszczyt być gościem honorowym. Podczas konferencji wygłosił wykład inauguracyjny pt.: “Urządzenia firmy STANIMEX przeznaczone do pobierania materiału porównawczego z zakresu cheiloskopii i otoskopii kryminalistycznej”. Wyniki swoich badań podczas konferencji zaprezentowały również członkinie KNKiK. Studentka Alicja Malinowska wygłosiła referat pt.: “Profil przestępcy seksualnego krzywdzącego małoletnich poniżej 15 roku życia skonstruowany m.in. na podstawie analizy akt spraw SO w Katowicach”. Drugie wystąpienie pt.: “Działalność policjantów z tzw. Archiwum X w kontekście nieustalonych sprawców przestępstw” wygłosiły dwie studentki – Alicja Malinowska oraz Beata Lipian. Konferencja zakończyła się warsztatami pt: “Poligraf (wariograf)= Wykrywacz kłamstw?” poprowadzonymi przez opiekuna naszego koła.

W tym samym dniu, kiedy część członków znajdowała się na konferencji w Lublinie, druga grupa KNKiK miała przyjemność uczestniczyć w wystawie BODY WORLDS W Katowicach, poświęconej plastynatom głównie ludzkich zwłok. Wystawa umożliwiła członkom koła odkrywanie ludzkiej anatomii, fizjologii, ale również przybliżyła temat konserwacji za pomocą plastynacji. Ekspozycja zrobiła duże wrażenie na studentach oraz dostarczyła cennej wiedzy. 

Skip to content