Studia podyplomowe

Kryminalistyka
i toksykologia sądowa

900 zł zniżki!

tylko do 16 września 2023 r. 

Studia podyplomowe

Kryminalistyka
i toksykologia sądowa

900 zł zniżki!*

tylko do 16 września 2023 r.

Studia podyplomowe
2 semestry

Realizacja: dwa razy w miesiącu (sobota-niedziela)

Forma zajęć: wykłady, ćwiczenia, laboratoria

Studia podyplomowe z możliwością dofinansowania do 80%

Studia podyplomowe najbardziej unikatowe w skali kraju!

To, co wyróżnia naszą ofertę na tle innych uczelni, to połączenie zajęć z zakresu podstaw prawoznawstwa, technik kryminalistycznych w obszarze ujawniania i zabezpieczania dowodów przestępczego użycia toksyn z diagnostyką pośmiertną zatruć.

Podejmując studia z zakresu Kryminalistyka i toksykologia sądowa, absolwent zdobędzie wiedzę z zakresu podstaw prawoznawstwa, technik kryminalistycznych w obszarze ujawniania i zabezpieczania dowodów przestępczego użycia toksyn oraz diagnostyki pośmiertnej zatruć.

Ważnym elementem programu jest duży udział zajęć laboratoryjnych. To dzięki nim zyskasz praktyczne umiejętności w zakresie procedur stosowanych w kryminalistyce i toksykologii sądowej. Zdobędziesz podstawową wiedzę z zakresu, chemii ogólnej i nieorganicznej, kryminologii, toksykologii trucizn w tym medycyny sądowej, poznasz podstawy prawa procesowego. Studia podyplomowe w zakresie kryminalistyki i toksykologii poszerzą kompetencje zawodowe i umożliwią zdobycie wiedzy w szerokim spektrum. Dowiesz się jak wykonywać ekspertyzy i sporządzać opinie toksykologiczne, analizować próbki laboratoryjne.

Po ukończeniu tych studiów podyplomowych będziesz prawidłowo posługiwał się specjalistyczną aparaturą badawczą oraz znał sposoby poboru, przygotowania i przeprowadzenia badań wraz z przygotowaniem raportu końcowego w obszarze ujawniania i zabezpieczania dowodów przestępczego użycia toksyn.

Studia realizowane są w trzech modułach tematycznych:

 • Moduł przedmiotów ogólnych i podstawowych,
 • Moduł przedmiotów z zakresu toksykologii sądowej,
 • Moduł przedmiotów z zakresu kryminalistyki.

Dzięki temu zyskasz pełną wiedzę teoretyczną i praktyczną dotyczącą kryminalistyki oraz toksykologii sądowej.

Zakres tematyczny studiów:

 • chemia ogólna i nieorganiczna,
 • chemia organiczna,
 • elementy fizjologii i elementy anatomii,
 • toksykologia trucizn naturalnych i antropogenicznych,
 • analiza toksykologiczna,
 • podstawy prawa procesowego,
 • psychologia kryminalistyczna,
 • pierwsza pomoc przedmedyczna,
 • kryminalistyka,
 • podstawy ekspertyzy kryminalistycznej,
 • metodologia kryminalistyczno-śledcza.

Studia podyplomowe skierowane są do absolwentów studiów wyższych, którzy chcą zdobyć wiedzę, umiejętności i kompetencje niezbędne do wykonywania czynności z zakresu kryminalistyki i toksykologii sądowej. Główny nacisk położony jest na zagadnienia z zakresu chemii, anatomii i fizjologii, biochemii klinicznej, toksykologii klinicznej i sądowej oraz kryminalistyki. Wiedza z tego zakresu ceniona jest w takich zawodach jak:

 • detektyw,
 • pracownik ochrony ludzi i mienia,
 • pracownik referatu techniki kryminalistycznej.

Studia podyplomowe w zakresie kryminalistyki i toksykologii sądowej, które możesz podjąć we WSZOP umożliwiają zdobycie niezbędnych umiejętności przydatnych w przyszłej pracy zawodowej. Dowiesz się, jak wygląda praca z materiałem dowodowym, współpraca z lekarzami medycyny sądowej, jak raportować i sporządzać ekspertyzy laboratoryjne. Absolwenci studiów podyplomowych w zakresie Kryminalistyka i toksykologia sądowa są przygotowani do podjęcia zatrudnienia między innymi w: placówkach służby zdrowia, w laboratorium diagnostycznym, służbach mundurowych.

Opłaty

Płatność miesięczna

10 rat

Płatność semestralna

2 raty

Wysokość raty
440 zł
2000 zł
Całkowity koszt studiów
4 400 zł
4 000 zł

Zniżki

Oferta specjalna

Zapłać od razu za pierwszy semestr, a otrzymasz do 900 zł zniżki! 

Warunkiem skorzystania z oferty jest złożenie dokumentów i wniesienie opłat do 16 września 2023 r. Całkowity koszt studiów przy zniżce to 3 500 zł. 
 Szczegóły znajdują się w Zarządzeniu Kanclerza WSZOP nr 16/2022/2023.

Opłaty

Rata miesięczna
440 zł
Rata semestralna
2 000 zł
Koszt studiów przy ratach miesięcznych
4 400 zł
Koszt studiów przy ratach semestralnych
4 000 zł

Zniżki

Oferta specjalna

Zapłać od razu za pierwszy semestr, a otrzymasz do 900 zł zniżki! 

Warunkiem skorzystania z oferty jest złożenie dokumentów i wniesienie opłat do 16 września 2023 r. Całkowity koszt studiów przy zniżce to 3 500 zł.
Szczegóły znajdują się w Zarządzeniu Kanclerza WSZOP nr 16/2022/2023.

Zdjęcie inspektora Mirosława Będkowskiego
Kierownik studiów
mgr Mirosław Będkowski

Kierownik Laboratorium Kryminalistyki WSZOP, były nadkomisarz policji, ekspert kryminalistyki, wieloletni funkcjonariusz pionu techniki kryminalistycznej.

Film o studiach

Odtwórz wideo
Skip to content