Studia

podyplomowe

Kryminalistyka
i toksykologia
sądowa

Kryminalistyka i toksykologia sądowa

Studia podyplomowe
1 rok

Realizacja: dwa razy w miesiącu (sobota-niedziela)

Forma zajęć: wykłady, ćwiczenia, laboratoria

Studia podyplomowe z możliwością dofinansowania do 80%

Studia podyplomowe najbardziej unikatowe w skali kraju!

To, co wyróżnia naszą ofertę na tle innych uczelni, to połączenie zajęć z zakresu podstaw prawoznawstwa, technik kryminalistycznych w obszarze ujawniania i zabezpieczania dowodów przestępczego użycia toksyn z diagnostyką pośmiertną zatruć.

Absolwent zdobędzie wiedzę z zakresu podstaw prawoznawstwa, technik kryminalistycznych w obszarze ujawniania i zabezpieczania dowodów przestępczego użycia toksyn oraz diagnostyki pośmiertnej zatruć.

Ważnym elementem programu jest duży udział zajęć laboratoryjnych. To dzięki nim zyskasz praktyczne umiejętności w zakresie procedur stosowanych w kryminalistyce i toksykologii sądowej.

Po ukończeniu tych studiów podyplomowych będziesz prawidłowo posługiwał się specjalistyczną aparaturą badawczą oraz znał sposoby poboru, przygotowania i przeprowadzenia badań wraz z przygotowaniem raportu końcowego w obszarze ujawniania i zabezpieczania dowodów przestępczego użycia toksyn.

Zdjęcie inspektora Mirosława Będkowskiego
Kierownik studiów
mgr Mirosław Będkowski

Kierownik Laboratorium Kryminalistyki WSZOP, były nadkomisarz policji, ekspert kryminalistyki, wieloletni funkcjonariusz pionu techniki kryminalistycznej.

Film o studiach

Odtwórz wideo