Studia

podyplomowe

Kryminalistyka
i toksykologia
sądowa

Kryminalistyka i toksykologia sądowa studia podyplomowe

Studia podyplomowe
1 rok

Realizacja: dwa razy w miesiącu (sobota-niedziela)

Forma zajęć: wykłady, ćwiczenia, laboratoria

Studia podyplomowe z możliwością dofinansowania do 80%

Studia podyplomowe najbardziej unikatowe w skali kraju! To, co wyróżnia naszą ofertę na tle innych uczelni, to połączenie zajęć z zakresu podstaw prawoznawstwa, technik kryminalistycznych w obszarze ujawniania i zabezpieczania dowodów przestępczego użycia toksyn z diagnostyką pośmiertną zatruć.

Podejmując studia z zakresu Kryminalistyka i toksykologia sądowa, absolwent zdobędzie wiedzę z zakresu podstaw prawoznawstwa, technik kryminalistycznych w obszarze ujawniania i zabezpieczania dowodów przestępczego użycia toksyn oraz diagnostyki pośmiertnej zatruć.

Ważnym elementem programu jest duży udział zajęć laboratoryjnych. To dzięki nim zyskasz praktyczne umiejętności w zakresie procedur stosowanych w kryminalistyce i toksykologii sądowej. Zdobędziesz podstawową wiedzę z zakresu, chemii ogólnej i nieorganicznej, kryminologii, toksykologii trucizn w tym medycyny sądowej, poznasz podstawy prawa procesowego. Studia podyplomowe w zakresie kryminalistyki i toksykologii poszerzą kompetencje zawodowe i umożliwią zdobycie wiedzy w szerokim spektrum. Dowiesz się jak wykonywać ekspertyzy i sporządzać opinie toksykologiczne, analizować próbki laboratoryjne.

Po ukończeniu tych studiów podyplomowych będziesz prawidłowo posługiwał się specjalistyczną aparaturą badawczą oraz znał sposoby poboru, przygotowania i przeprowadzenia badań wraz z przygotowaniem raportu końcowego w obszarze ujawniania i zabezpieczania dowodów przestępczego użycia toksyn.

 
Zdjęcie inspektora Mirosława Będkowskiego
Kierownik studiów
mgr Mirosław Będkowski

Kierownik Laboratorium Kryminalistyki WSZOP, były nadkomisarz policji, ekspert kryminalistyki, wieloletni funkcjonariusz pionu techniki kryminalistycznej.

Film o studiach

Odtwórz wideo