Konkurs na aplikację kuratorską do sądów rejonowych.

Liczba wolnych stanowisk aplikanta kuratorskiego w poszczególnych sądach rejonowych:

Sąd Rejonowy w Dąbrowie Górniczej – 2 etaty
Sąd Rejonowy w Sosnowcu – 3 etaty

Przewidywana możliwość zatrudnienia w innych sądach okręgu sosnowieckiego.

Termin składania ofert: 10.11.2023 r.

Kto może aplikować?

Stosownie do art. 5 ust. 1 pkt 1 – 4 w zw. z art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001r.
o kuratorach sądowych (Dz.U.2023 poz. 1095) aplikantem kuratorskim może być ten, kto:

1. posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
2. jest nieskazitelnego charakteru;
3. jest zdolny ze względu na stan zdrowia do pełnienia obowiązków kuratora zawodowego;
4. posiada tytuł zawodowy magistra uzyskany po ukończeniu studiów na kierunku psychologia lub prawo lub na kierunku związanym z kształceniem w zakresie psychologii, pedagogiki, socjologii lub prawa lub magistra, magistra inżyniera albo równorzędny – uzyskany po ukończeniu studiów na innym kierunku i ukończył studia podyplomowe w zakresie psychologii, pedagogiki, socjologii lub prawa;
5. Przedłoży informację z Krajowego Rejestru Karnego, która jego dotyczy.


Poza wymaganymi kwalifikacjami od kandydata oczekujemy:
– wysokiego poziomu kultury osobistej,
– odporności na stres, komunikatywności i zaangażowania,
– umiejętności pracy w zespole, szerokiej wiedzy ogólnej,
– umiejętności obsługi komputera.

 

Szczegółowe informacje:

https://sosnowiec.so.gov.pl/konkurs-na-aplikacje-kuratorska-do-sadow-rejonowych-w-okregu-sadu-okregowego-w-sosnowcu-na-rok-20232024,new,m1,7,272.html,189

 

Skip to content