Konferencja Współczesny wymiar bezpieczeństwa w aspekcie zmienności zagrożeń. Bezpieczeństwo 2012

Rektor WSZOP i przewodniczący Komitetu naukowego konferencji prof. dr hab. inż. dr h.c. Marek Trombski podkreślał, że głównym celem konferencji było omówienie problemów i wyzwań, przed którymi stoją instytucje i osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo. Konferencja podzielona została na trzy bloki tematyczne – uczestnicy rozmawiali o problemach ekonomicznych i prawnych bezpieczeństwa, a także o bezpieczeństwie imprez masowych i bezpieczeństwie komunikacyjnym.

Prof. Katarzyna Żukrowska ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie w swoim wystąpieniu mówiła o ekonomiczne aspektach bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo kosztuje, ale zdobycie pieniędzy na ten cel jest relatywnie łatwiejsze, bo każdy z nas chce być bezpieczny – podkreślała prof. Żukrowska. Gen. bryg. w st. spocz., Senator RP Zbigniew Meres mówiąc o zmianach przepisów dotyczących bezpieczeństwa podjętych przez parlament omówił założenia do projektu ustawy dotyczącej obrony cywilnej i bezpieczeństwa obywateli. Natomiast wystąpienie prof. Bogdana Kosowskiego z WSZOP dotyczyło ubezpieczeń katastroficznych. Czy takie ubezpieczenia powinny być obligatoryjne czy nie? Takie pytanie padło w Sali Sejmu Śląskiego, ale pada zawsze wtedy, gdy powodzie, ulewy i wichury niszczą domy.

Druga część konferencji poświęcona była bezpieczeństwu imprez masowych. Do Katowic przyjechali między innymi funkcjonariusze z Komendy Wojewódzkiej Policji Okręgu Morawskośląskiego. Ich prelekcja dotyczyła meczów GKS Katowice – Banik Ostrawa. Prokurator Prokuratury Rejonowej w Żarach Cezary Kąkol mówił o odpowiedzialności karnej organów administracji publicznej w kontekście bezpieczeństwa imprez masowych, a dr Robert Socha, Prodziekan Wydziału Humanistyczno-Społecznego WSZOP – o policyjnym centrum dowodzenia w zabezpieczeniu imprez masowych.

Temat bezpieczeństwa podczas meczów i po meczach był w poniedziałek jednym z najważniejszych, poruszanym także przez wszystkie media lokalne. A wszystko za sprawą sobotnich wydarzeń na dworcu PKP w Katowicach. Przejeżdżający przez Katowice pociągiem pseudokibice Widzewa Łódź zdemolowali zmodernizowany trzeci peron na stacji Katowice. PKP oszacowały straty na 150 tys. zł. Dodatkowo pseudokibice wdali się w bijatykę z policjantami, którzy czekali na przejazd kibiców Cracovii. Rannych zostało dziewięciu funkcjonariuszy. Dr Robert Socha był gościem Polskiego Radia Katowice oraz programu Gość dnia TVP Katowice.

Trzecia część poniedziałkowej konferencji dotyczyła bezpieczeństwa komunikacyjnego, w tym między innymi przewozu materiałów niebezpiecznych oraz zarządzania tunelami położonymi w transeuropejskiej sieci drogowej. W dyskusji głos zabrali przedstawiciele Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Katowicach oraz Ewa Borucka, dyrektor Generalny katowickiego oddziału GDDKiA.

Jednym z efektów konferencji „Bezpieczeństwo 2012” będzie publikacja przygotowywana przez Wydawnictwo WSZOP.

Skip to content