Konferencja Sens metafizyki / ontologii

Konferencja międzynarodowa, hybrydowa
Sens metafizyki / ontologii. Przedmiot, metoda, koncepcja, uzasadnienie, krytyka

6-7 czerwca 2024

Organizator konferencji:

Logo WSZOP

Patronat merytoryczny:

Patronat medialny:

Data: 6-7 czerwca 2024 r.

Miejsce: Katowice, ul. Bankowa 8 i online (aplikacja Teams)

Język: polski, angielski (tłumaczenie symultaniczne)

Regulamin: plik PDF

Rejestracja uczestników: 30.04.2024

Zgłoszenie referatu i/lub artykułu: 30.04.2024

Przesłanie artykułu: 30.09.2024

Wpłata za konferencję i/lub artykuł: 07.05.2024

Opłata za udział w konferencji obejmuje koszty jej organizacji, materiały konferencyjne, catering w obu dniach konferencji. Opłata za publikację obejmuje wydanie papierowej wersji monografii złożonej z artykułów pokonferencyjnych.

Udział z wygłoszeniem referatu w formie stacjonarnej   –  150 zł

Udział z wygłoszeniem referatu w formie zdalnej  –  100 zł

Udział bez referatu w formie stacjonarnej  –  150 zł

Udział bez referatu w formie zdalnej  –  0 zł

Zgłoszenie artykułu do publikacji  –  150 zł

nr konta: 10 1140 1078 0000 4048 1400 1041 (mBank)

Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach
ul. Bankowa 8
40-007 Katowice

tytuł wpłaty: imię i nazwisko – Sens metafizyki

termin wpłaty: do 7 maja 2024 r.
można też osobno wpłacić za publikację artykułu do 30 czerwca 2024 r.

Rada naukowa

prof. Peter van Inwagen (Uniwersytet Notre Dame)
prof. dr hab. Jan Hertrich-Woleński (Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie)
dr hab. prof. UJ Sebastian Kołodziejczyk (Uniwersytet Jagielloński)
ks. dr hab. Miłosz Hołda (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie)
dr Konrad D. Rycyk OFM (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie)
dr Rafał Katamay (Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach)

Komitet organizacyjny

dr Aneta Siwczyk (Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach)
mgr Krystyna Sobecka (Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach)
mgr Agnieszka Morgała (Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach)

„Że duch ludzki poniecha całkowicie badań metafizycznych, tego nie należy oczekiwać, podobnie jak nie oczekujemy tego, że kiedyś przestaniemy zupełnie oddychać, aby wciąż nie zaczerpywać powietrza zanieczyszczonego. Będzie przeto zawsze istniała na świecie metafizyka, i to u wszystkich ludzi, a zwłaszcza u ludzi myślących. W braku jasnych wskazówek każdy ją sobie sporządzi według własnego pomysłu. Trzeba przeto wreszcie (…) podjąć badania nad nią i poddać ją powszechnemu rozpatrzeniu, gdyż tylko w ten sposób można zaradzić owej palącej potrzebie, która jest czymś więcej jeszcze niż prostą żądzą wiedzy”.

Immanuel Kant, Prolegomena

„Jest zaiste coś niewyrażalnego. To się uwidacznia, jest tym, co mistyczne.”

Ludwig Wittgenstein, Tractatus logico-philosophicus

Problematyka konferencji

Dokonana przez Kanta krytyka metafizyki podcięła jej skrzydła, uznając, że nie jest wstanie wzlecieć do swojego przedmiotu. Neopozytywiści jak Rudolf Carnap uznali nawet, że jest pozbawiona sensu w ogóle. Przy wąskim rozumieniu słowa „sens” może go zabraknąć także krytykom metafizyki, przemycającym dodatkowo określone założenia, np. naturalizmu ontologicznego lub własnej wizji „wielkiego fizycznego organizmu”. Tymczasem – wydaje się – że metafizyczne residuum pojawia się na zapleczu niemal każdej nauki szczegółowej, która sama nie jest w stanie poradzić sobie z tą problematyką. Metafizyka po każdej krytyce odradza się na nowo, poprzez jej różne odmiany, poczynając od fenomenologii, neotomizmu, filozofii procesu po filozofię analityczną czy metafizykę nauki.

Przedmiot konferencji

Jaki jest świat, jak o nim myśleć, co jest jego fundamentem i dlaczego w ogóle istnieje? Jeśli metafizyka jest poszukiwaniem odpowiedzi na tego typu pytania, to istotne okazuje się również to, by sama posiadała solidne fundamenty. Pytanie o sens metafizyki/ontologii jest pytaniem metaprzedmiotowym, o jej racjonalność, możliwości poznawcze, co i w jaki sposób wyjaśnia, a więc pytanie o przedmiot i metodę. Dalej pytaniem o jej prawomocność, co ją uzasadnia w szczególności w świetle jej krytyki i podejrzenia o irracjonalność. Ważne tu są również koncepcje metafizyki i ontologii, klasyczne, nowożytne, a także współczesne, różne ich typologie oraz metaprzedmiotowe ujęcia.

Pytanie o sens metafizyki/ontologii to też pytanie o cel i wartość, a więc czy prócz domniemanego celu teoretycznego ma ona również cel praktyczny oraz jaka jest jej wartość w sensie aksjologicznym albo społecznym. Pytamy o jej sens dzisiaj, ale też w ogóle. Dziś stanie się historią już jutro. Chodzi więc też o przyjrzenie się jej sensowności w ogóle, a więc tym aspektom metafizyki i ontologii, które – jeśli mają sens – to miały go zarówno w czasach Arystotelesa, jak i teraz.

Założenia konferencji

Chcemy skupić uwagę nad szeroko pojętą racjonalnością metafizyki/ontologii, jej przedmiotem, metodą, koncepcjami, uzasadnieniem i krytyką. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych tym tematem, w szczególności filozofów, zajmujących się problematyką metafizyczną lub ontologiczną oraz metodologią tych dyscyplin czy metodologią nauki w ogóle. Nie zawężamy refleksji do jakieś tradycji czy koncepcji metafizyki/ontologii, zakładając różne jej wymienione i pominięte wyżej formy.

Konferencja w każdym z dwóch dni składa się z otwierającego wykładu, części referatów oraz panelu dyskusyjnego. Po każdym referacie (30 min.) jest przewidziana dyskusja (15 min.). Panel dyskusyjny ogniskuje się wokół wybranych tematów (powiązanych z referatami) i stanowi otwartą wymianę myśli, nad ramami której czuwa moderator dyskusji.

Referaty mogą być przedstawiane w języku polskim lub angielskim – będą one dodatkowo tłumaczone symultanicznie.

Konferencja odbywa się równocześnie fizycznie we WSZOP przy ul. Bankowej 8 w Katowicach, jak i online za pomocą programu Teams. Udział w konferencji może być czynny (referat wraz z publikacją lub sam referat) lub bierny (z możliwością publikacji).

Publikacja

Przewidziane jest wydanie monografii Sens metafizyki/ontologii w wersji papierowej, będącej zbiorem artykułów powiązanych z referatami lub nadesłanych osobno. Artykuł powinien zawierać od 20 do 40 tys. znaków ze spacjami. W przypadku dłuższych tekstów, prosimy o kontakt indywidualny.

Konferencja 2-3 czerwca 2021
Platonizm w metafizce / ontologii
Źródła, dzieje, aktualność, krytyka

Kontakt

Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach
ul. Bankowa 8
40-007 Katowice

@ filozofia@wszop.edu.pl

Skip to content