Konferencja Nowa jakość zarządzania w ochronie zdrowia

W dniu 15 maja 2013 r. w Domu Lekarza przy ul. Grażyńskiego 49a w Katowicach odbyła się konferencja poświęcona ewaluacji projektu Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach pt. Nowa jakość zarządzania w ochronie zdrowia – studia podyplomowe, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Konferencja została zorganizowana we współpracy z Zakładem Badań i Atestacji “ZETOM” im. Prof. F. Stauba w Katowicach.

Podczas spotkania przedstawione zostały nowatorskie standardy kształcenia, oparte zarówno na doświadczeniu zebranym podczas studiów prowadzonych przez WSZOP, jak i wiedzy praktycznej specjalistów z dziedziny lecznictwa. Ponadto omówione zostały sposoby podniesienia jakości usług medycznych, poprzez wdrożenie w organizacjach wymagań zawartych w nowym standardzie jakości PN-EN 15224:2013 dedykowanym jednostkom ochrony zdrowia. Warto zaznaczyć, iż standard ten stanowi podstawę do opracowania, wdrożenia i certyfikacji systemu zarządzania jakością w placówce, niezależnie od jej struktury, organizacji, formy własności, wielkości czy też rodzaju dostarczanych usług w zakresie opieki zdrowotnej.

Wśród prelegentów byli:
– dr Andrzej Sośnierz – Specjalista, ekspert w zakresie ochrony zdrowia, były Prezes Śląskiej Kasy Chorych,
– dr Paweł Lipowski – Wykładowca Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach,
– mgr inż. Marek Rogal – Ekspert “ZETOM” Katowice,
– inż. Jolanta Baj – Dyrektor DAS Polska.

Konferencję prowadził Jacek Pagieła – koordynator projektu Nowa jakość zarządzania w ochronie zdrowia – studia podyplomowe.

Skip to content