Konferencja Naukowa PRACA – DOBRO INDYWIDUALNE I SPOŁECZNE

Konferencja odbyła się 28 listopada 2007r.

Celem konferencji było prześledzenie zachowań, działań oraz interakcji rytualnych
i pararytualnych w różnych przestrzeniach codzienności.

Organizator: dr hab. Anna Węgrzyniak.

 

Skip to content