#publikacje

Kilka uwag o poprawce Juliana Tuwima do projektu Konstytucji PRL

dr Maciej Kijowski

Zdjęcie przedstawiające notatki

W hołdzie twórcom Polski Ludowej i jej Konstytucji.
W hołdzie poległym w walce z faszyzmem.
W hołdzie ofiarom zbrodni niemieckich.
„Za śmierć mojej matki całe życie będę się mścił na faszyzmie”
(Julian Tuwim).


Literatura piękna dotyka ekstremalnej zwłaszcza problematyki prawa, temat jednak odrębnej analizy może stanowić próba odpowiedzi na pytanie, na ile jej opis i refleksja nad nią są przydatne, na ile fachowe. Tak kultura prawna, jak i kultura polityczna składają się wespół z literaturą na kulturę tout court, nawet jednak zauważalny brak związków między nimi jest tylko pozorny. Relacja między literaturą a wychowaniem, patriotyzmem, służbą ojczyźnie są nierozerwalne tak jak ścisłe są związki między ustrojem państwa a również kulturowo ukształtowaną społeczną rzeczywistością…

Całość publikacji dostępna tutaj

Skip to content