Jubileusz pięciolecia KNKiK

Koło Naukowe Kryminalistyki i Kryminologii WSZOP w tym roku akademickim obchodzi pięciolecie działalności. To świetny moment do wspominania bogatej przeszłości, ale również okazja do świętowania i kontynuowania aktywności w ramach wypracowanej tradycji.

KNKiK powstało w 2019 roku, a jego głównym celem jest poszerzanie wiedzy z zakresu kryminalistyki i kryminologii. Na przestrzeni lat studenci będący członkami koła, organizowali i uczestniczyli w wielu inicjatywach, takich jak wykłady otwarte, kluby dyskusyjne czy studenckie konferencje naukowe. Wśród wydarzeń organizowanych przez koło wymienić można CSI: WSZOP, Południe Grozy, czy cyklicznie odbywającą się konferencję Tryumf nauki w walce z przestępczością.

W jubileuszowym roku akademickim Koło ma zamiar w sposób szczególny kontynuować działalność, organizując ciekawe wykłady, dyskusje, zajęcia laboratoryjne, a także wprowadzając nowe formy aktywności.

Skip to content