Jubileusz 70-lecia dra hab. inż. prof. WSZOP Jana Szymszala

4 maja 2022 r. w Bibliotece Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach odbył się jubileusz 70-lecia dr. hab. inż. prof. WSZOP Jana Szymszala.   

Słowo wstępu wygłosił JM Rektor WSZOP prof. dr hab. inż. Bohdan Mochnacki, następnie sylwetkę Solenizanta przybliżyła Małgorzata Sikorska – Kanclerz WSZOP. Uroczystość uświetniły występy muzyczne pracowników WSZOP – zaśpiewały Dagmara Adamczyk i Krystyna Sobecka, a na akordeonie zagrał Piotr Matyjasik – oraz krótki koncert samego solenizanta. 

Życzenia i gratulacje złożyły Władze Uczelni oraz współpracownicy – nauczyciele akademiccy i pracownicy administracyjni. Spotkanie było okazją do przywołania wspomnień z dawnych lat oraz ciekawych anegdot Jubilata z życia studenckiego i początków działalności akademickiej.

Jubilatowi życzymy wielu lat sukcesów i zdrowia!

Skip to content