Integracyjny Puchar Śląska w Darcie

Akademicki Związek Sportowy zaprasza do udziału w Integracyjnym Pucharu Śląska w Darcie, który odbędzie się 21.03.2022 r. w Katowicach.

Prawo startu mają wszystkie osoby, będące członkami AZS, posiadające ważne orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie lekarza orzecznika ZUS lub orzeczenie o zaliczeniu do jednej z grup inwalidów.

Zgłoszenia przyjmowane są do 16.03.2022 r. poprzez formularz

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej

Skip to content