Inauguracja
22. Roku Akademickiego 2022/2023

W dniu 8 października 2022 r. o godz. 11.00 w Auli Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach odbyła się uroczysta Inauguracja 22. Roku Akademickiego

Uroczystość poprzedzona była nabożeństwem ekumenicznym w kościele Zmartwychwstania Pańskiego w Katowicach. 

Rektor WSZOP w swoim wystąpieniu przedstawił wizję rozwoju i najważniejsze cele Strategii Rozwoju Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach na lata 2022 – 2032 uchwalonej przez Senat w kwietniu 2022 r. Swoje wystąpienie z relacji wydarzeń minionego roku uzupełnił kalendarium w formie cyfrowej

Minutą ciszy uczciliśmy pamięć osób, które odeszły od nas: profesor Anny Węgrzyniakowej, twórczyni kierunku Kulturoznawstwo i kierownika Katedry Kulturoznawstwa we WSZOP w latach 2006 do 2014 r. oraz Kamila Chruślickiego – studenta II roku Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Następnie Kanclerz Małgorzata Sikorska złożyła życzenia całej społeczności akademickiej, aby nowy Rok Akademicki był dla wszystkich szczęśliwy i przebiegał w spokojnej atmosferze.

W tym dniu zaszczycili nas swoją obecnością przedstawiciele środowiska akademickiego i samorządu lokalnego. Powitaliśmy także ponad 600 nowych studentów, w tym 200 studentów z zagranicy. 

Na uroczystości byli z nami: m.in. prezes Regionalnej Izby Gospodarczej Tomasz Zjawiony, Rektor Akademii Górnośląskiej profesor Krzysztof Szaflarski, Prodziekan ds. nauczania Wyższej Szkoły Humanistas Jolanta Łozińska-Dudek, przedstawiciele Biura Poselskiego Posłanki na sejm RP Moniki Rosy, Kuratorium Oświaty, Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej, Komendy Miejskiej Policji w Katowicach, Archidiecezji Katowickiej i Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, a także byli rektorzy i profesorowie WSZOP. 

 

Uroczystość poprowadził Rzecznik Prasowy WSZOP dr Jacek Skorus

Najważniejszym punktem inauguracji roku akademickiego jest akt przyjęcia w poczet studentów. Po uroczystym ślubowaniu studentów przeprowadzonym przez prorektor dr Annę Sikorską, aktu immatrykulacji dokonał Rektor, prof. dr hab. inż. Bohdan Mochnacki

Ubiegły rok akademicki zaowocował wieloma osiągnięciami nauczycieli akademickich i studentów WSZOP, którzy odnieśli sukcesy w kraju i za granicą przynosząc chlubę dla naszej Uczelni.

Nagrody dla najlepszych nauczycieli akademickich w kategorii za wyróżniającą się działalność dydaktyczną za ubiegły rok akademicki: 

 • dr Leszek Woszczek – Kierownik Zakładu Psychologii i Ekspertyz Sądowych, Kolegium Nauk Społecznych
 • dr inż. Witold Krieser – Dyrektor ds. studenckich Kolegium Nauk Technicznych, Kierownik Laboratorium Automatyki i Robotyki
 • mgr Mirosław Będkowski – Kierownik Laboratorium Kryminalistyki, Kolegium Nauk Społecznych

 

Wyróżnienie za upowszechnianie kultury sportowej wśród  społeczności akademickiej:

 •  Agata Długosz

Wyróżnieni studenci KU AZS WSZOP:

 • Anna Imielska
 • Klara Woźnicka  
 • Filip Grzybek
 • Marcin Śmieja
 • Jakub Janoszek 
 • Wiktoria Nowak 
 • Kamil Skotnicki 

 

Laureatki III konkursu o Tytuł Studenckiego Mistrza Kryminalistyki WSZOP orgaznizowanego przez Koło Naukowe Kryminalistyki i Kryminologii.

 • Martyna Widuch za zajęcie I miejsca
 • Justyna Cieniawa za zajęcie II miejsca
 • Agnieszka Jędrak za zajęcie III miejsca

 

Nagroda Primus Inter Pares za popularyzację działalności koła oraz aktywność w nawiązywaniu współpracy ze środowiskiem:

 • Weronika Holona

 

Wyróżnienie za zajęcie III miejsca w międzynarodowym konkursie organizowanym przez Uniwersytet w Krzemieńczuku za pracę na temat: Czynniki wpływające na wybór kariery za granicą wśród rwandyjskich studentów w Polsce.

 • Faucal Marie Providence Idufashe 

 

Wykład inauguracyjny „O krytycyzmie, lepkości myślenia i ciekawości” wygłosił dr hab. Dariusz Kubok – filozof, dyrektor Instytutu Filozofii Uniwersytetu Śląskiego.

Uroczystość uświetnił występ Akademickiego Chóru Politechniki Śląskiej oraz koncert standardów jazzowych w wykonaniu pianisty Marka Jaguckiego.

Skip to content