Inauguracja
21. Roku Akademickiego 2021/2022

inauguracja roku 2021/2022

Uroczystość inaugurująca 21. Rok Akademicki w Wyższej Szkole Zarządzania Ochroną Pracy odbyła się 9 października 2021 roku. Ze względu na sytuację epidemiczną wydarzenie miało formę hybrydową.

W ceremonii uczestniczyli Senat WSZOP, nauczyciele akademiccy i przedstawiciele studentów pierwszego roku. Pozostali zainteresowani mogli oglądać inaugurację online dzięki transmisji na żywo udostępnionej na platformie YouTube. 

Uroczystość poprowadził dr Jacek Skorus.

Podczas przemówienia inauguracyjnego JM Rektor prof. dr hab. inż. Bohdan Mochnacki przedstawił kluczowe osiągniecia Uczelni w minionym roku akademickim podkreślając umiędzynarodowienie kształcenia oraz aktywność organizacji studenckich, kół naukowych oraz Klubu Uczelnianego AZS, szczególnie zasługujących na wyróżnienie z uwagi na okres pandemii Covid-19.

W trakcie uroczystości odbyła się symboliczna immatrykulacja reprezentantów wszystkich studentów, którzy rozpoczęli pierwszy rok studiów w naszej Uczelni. Aktu immatrykulacji dokonał JM Rektor prof. dr hab. inż. Bohdan Mochnacki.

Ślubowanie przeprowadziła prorektor WSZOP dr Anna Sikorska.

Podczas uroczystości za aktywność w organizacjach studenckich wyróżnione zostały laureatki konkursu Studencki Mistrz Kryminalistyki oraz absolwent WSZOP za zajęcia II miejsca w 6 edycji Międzynarodowego Konkursu Studenckich Prac Naukowych zorganizowanego przez Narodowy Uniwersytet w Krzemieńczuku.

Wykład inauguracyjny pt. “Znaczenie psychologii w podnoszeniu jakości życia w sytuacjach normalnych i trudnych” wygłosił dr Leszek Woszczek. *

Uroczystość uświetnił również występ trio muzycznego z Liceum Ogólnokształcącego Dwujęzycznego im. Edwarda Dembowskiego w Gliwicach. 

Studentom, nauczycielom akademickim oraz pracownikom WSZOP życzymy wielu sukcesów w nowym roku akademickim.

 

*dr Leszek Woszczek, psycholog kliniczny, absolwent Uniwersytetu Śląskiego, biegły sądowy, autor ponad 300 ekspertyz sądowych w zakresie psychologii. Kierownik Zakładu Psychologii i Ekspertyz Sądowych WSZOP. Współautor programu studiów podyplomowych Psychologia sądowa dla biegłych. Przez ponad 20 lat był związany z Katedrą Psychologii Klinicznej i Sądowej Uniwersytetu Śląskiego prowadzoną pod kierunkiem profesora Jana M. Stanika.

Skip to content