II FORUM
Safety First

Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach zaprasza na konferencję naukową Interdyscyplinarność Bezpieczeństwa Pracy w ramach II FORUM Safety First – aktywne budowanie kultury bezpieczeństwa. Konferencja, skierowana zarówno do przedstawicieli świata nauki jak i biznesu, ma na celu przedstawienie najważniejszych wyzwań bezpieczeństwa pracy od strony prawnej, organizacyjnej i technologicznej i umocnienie kontaktów między środowiskiem akademickim a gospodarką.

 

Zadanie realizowane jest  w ramach programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki / Doskonała Nauka nr umowy: SONP/SN/467137/2020 – II FORUM Safety First

 

TERMIN KONFERENCJI:   4-5 listopada 2021 r.

MIEJSCE KONFERENCJI:  WSZOP Katowice, ul. Bankowa 8

FORMA KONFERNCJI:   hybrydowa

Skip to content