II FORUM
Safety First

Interdyscyplinarność
Bezpieczeństwa Pracy

Termin: 04.11.2021 r.

Forma konferencji: hybrydowa
04.11 – stacjonarnie i online

Miejsce: WSZOP ul. Bankowa 8
40-007 Katowice
i platforma Teams

UWAGA! Ze względu na sytuację pandemiczną organizator zdecydował się na organizację FORUM w ciągu jednego dnia, podczas którego wyczerpany będzie program konferencji. 

Zapraszamy na drugą edycję FORUM Safety First – aktywne budowanie kultury bezpieczeństwa, która odbędzie się 4 listopada 2021 r. Tegoroczna konferencja Interdyscyplinarność Bezpieczeństwa Pracy skierowana jest zarówno do przedstawicieli świata naukowego jak i biznesu, mając na celu przedstawienie współzależności potencjału nauki i praktyki w obszarze bezpieczeństwa pracy, wymianę wiedzy i doświadczeń oraz zacieśnienia kontaktów środowiska naukowego i gospodarki. II FORUM Safety First to okazja do przybliżenia i przedyskutowania najważniejszych wyzwań bezpieczeństwa pracy w dobie Przemysłu 4.0 w aspekcie prawnym, technologicznym i praktycznych zastosowań. Tegoroczna edycja odbędzie się w formie hybrydowej – w siedzibie WSZOP na ul. Bankowej 8 oraz online na platformie Teams.

Minister Edukacji i Nauki

Konferencja jest realizowana w ramach programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki / Doskonała Nauka i uzyskała dofinansowanie Ministerstwa Edukacji i Nauki. Zadanie finansowane w ramach umowy SONP/SN/467137/2020 ze środków Ministra Edukacji i Nauki przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Koszty
Uczestnictwo stacjonarne (monografia, materiały konferencyjne, certyfikat, catering)
150 zł
Uczestnictwo tylko online (monografia, materiały konferencyjne, certyfikat)
75 zł

Opłatę prosimy wpłacać na konto:

Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach mBank S.A. O/Katowice:

39 1140 1078 0000 4048 1400 1004

W opisie przelewu proszę podać nazwisko i imię uczestnika oraz skróconą nazwę Forum: II FSF 

Uczelnia nie jest płatnikiem VAT.

Rejestracja

Aby zarejestrować się na konferencję należy pobrać fomularz zgłoszeniowy z poniższego linku i odesłać skan wypełnionego dokumentu na adres: 

forumsafety@wszop.edu.pl

Terminy

do 08.10.2021

  •  zgłoszenie udziału stacjonarnego
  • przesłanie tematu i abstraktu

do 25.10.2021

  • zgłoszenie udziału online
  • opłacenie udziału w konferencji
  • przesłanie pełnych tekstów referatów

Ze względu na krótkie terminy, wymuszone obecną sytuacją pandemiczną, prosimy o ich dotrzymywanie.

Patronat honorowy

wojewoda
Centralny Instytut Ochrony Pracy

Patroni

Atest ochrona pracy
ogólnopolskie stowarzyszenie pracowników służb BHP
promotor

Pierwsza edycja Forum

Pierwsza edycja FORUM Safety First – aktywne budowanie kultury bezpieczeństwa miała miejsce 19-20 września 2018 r. w Centrum Kongresowym w Katowicach. W konferencji wzięło udział 200 uczestników z kraju i zagranicy. Swoje referaty przedstawili naukowcy z polskich, słowackich i ukraińskich uczelni, przedstawiciele państwowych instytutów badawczych jak i reprezentanci liderów przemysłu z takich branż jak BHP, logistyka, produkcja czy górnictwo.

Kontakt

Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach
ul. Bankowa 8
40-007 Katowice

@: forumsafety@wszop.edu.pl

Tel: 32 355 97 70 wew. 25

Skip to content