Filozofia wobec pandemii

1 lipca 2020 roku odbyła się kolejna odsłona seminarium naukowego pt. „Filozofia wobec pandemii”. Jego głównym celem był filozoficzny namysł nad wybranymi kwestiami, które uwidoczniły się w wyniku pandemii koronawirusa. Spotkania miały formę otwartych webinarium, dostępnych dla każdego.

Tematyka poruszana na seminarium zakładała próbę odpowiedzi na dwa bardzo ważne pytania, podczas pierwszego – „Dlaczego natura tworzy choroby?” zostały przeanalizowane wybrane aspekty natury świata, które umożliwiają choroby. Pytanie „dlaczego?” było skierowane przede wszystkim do ontologicznej struktury rzeczywistości, która warunkuje zarówno to, co określamy jako naturalnie dobre, jak i złe. Przyjrzeliśmy się między innymi niedoskonałości świata, a dalej jego złożoności, zjawisku erozji, adaptacji oraz życia kosztem innego życia.

„Jak działa Bóg w trakcie pandemii?” – to jedna z najczęściej poruszanych kwestii zarówno wśród wiernych jak i osób niewierzących. Temat zakłada pewne mocne założenia metafizyczno-teologiczne, w tym przede wszystkim istnienie dobrego Boga. Na takim gruncie zastanawialiśmy się przede wszystkim nad złem naturalnym: czy i jak jest ono do pogodzenia z istnieniem Boga. Poruszona została m.in. kwestia przyczyny i sposobów tzw. nieinterwencyjnego działania Boga.

Spotkanie odbyło się 1 lipca 2020 o godzinie 17:00

Prowadzący: dr Rafał Katamay i dr Janusz Kucharczyk

Skip to content