Okładka Elementy ochrony infrastruktury krytycznej w zarządzaniu kryzysowym

Elementy ochrony infrastruktury krytycznej w zarządzaniu kryzysowym

Autor: Bogdan Kosowski
ISBN: 978-83-61378-45-7
Rok wydania: 2014
Cena: 30 PLN (książka dostępna w Kasie WSZOP)

Spis treści

Zwiększanie poziomu bezpieczeństwa realizowane przez określone systemy zarządzania w sytuacjach zaistnienia kryzysu stanowi ważny element związany ze zrównoważonym rozwojem. W Polsce system zarządzania kryzysowego zorganizowany jest na poszczególnych na  poszczególnych szczeblach administracji publicznej rządowej i samorządowej, co jest między innymi wynikiem transformacji jaka miała miejsce końcem ubiegłego stulecia. Przemiany te nie ominęły również sfery bezpieczeństwa, jako jednej z najwyższych wartości i głównego celu działalności państwa. Wynika to  z odpowiedzialności formalnej i politycznej wobec obywateli oraz polega na realizacji zadań mających na celu stworzenie przez władzę publiczną sprawnego i efektywnego systemu zarządzania, w tym systemu zarządzania kryzysowego.

Skip to content