Egzaminy SEP zdane

27 czerwca 2022 r. studenci trzeciego roku Energetyki przystąpili do egzaminów kwalifikacyjnych do uprawnień elektrycznych z zakresu eksploatacji i dozoru.

Egzamin przeprowadziła komisja kwalifikacyjna działającą przy Oddziale Zagłębia Węglowego Stowarzyszenia Elektryków Polskich (OZW SEP). Głównym organizatorem był nasz wykładowca dr inż. Przemysław Kędzierski, członek zarządu Oddziału Zagłębia Węglowego.

Do egzaminu podeszło siedmiu studentów. Wszystkim udało się zdobyć wynik pozytywny i uzyskać uprawnienia elektryczne pozwalające wykonywać pracę na stanowisku eksploatacji i dozoru urządzeń elektrycznych do 1kV zgodnie z ustawą Prawo Energetyczne.

Gratulujemy wszystkim studentom, a po odbiór świadectw zapraszamy już wkrótce

Skip to content