Czerwiec w KNKiK

knkik czerwiec

Najważniejszym czerwcowym wydarzeniem w Kole Naukowym Kryminologii i Kryminalistyki była IV edycja Konkursu o tytuł Studenckiego Mistrza Kryminalistyki WSZOP.

Udział w nim wzięło ponad 40 studentów z naszej Uczelni.

2 czerwca 2023 r. odbył się I etap przeprowadzony za pośrednictwem Platformy Edukacji Zdalnej. Studenci mieli za zadanie odpowiedzieć prawidłowo na 40 pytań m.in. z zakresu kryminalistyki, taktyki przeprowadzania przesłuchań czy oględzin osób, miejsc, rzeczy i zwłok.

 Do II etapu udało zakwalifikować się 6 osobom.

20 czerwca 2023 r. odbył się drugi, finałowy etap, który miał miejsce w siedzibie naszej Uczelni. Studenci losowali dwa pytania, na które należało odpowiedzieć przed Kapitułą Konkursu, do której należeli: dr Arkadiusz P. Szajna, mgr Mirosław Będkowski, mgr Dorota Wyląg oraz mgr Henryk Gaweł.

Miejsca na podium zajęły:

I miejsce – Pani Julia Zając

II miejsce – Pani Magdalena Burek

III miejsce – Pani Alicja Malinowska

Gratulujemy tegorocznym zwyciężczyniom i zachęcamy do wzięcia udziału w kolejnych edycjach naszego konkursu!

13 czerwca 2023 r. członkowie Koła mieli okazję wyjść po raz ostatni w roku akademickim 2022/2023 do Aresztu Śledczego w Katowicach. Jak zwykle inicjatywa ta cieszyła się dużym zainteresowaniem. Ogromne podziękowania należą się funkcjonariuszom Służby Więziennej w AŚ w Katowicach oraz naszym wykładowcom – ppłk w st. spocz. Dorocie Wyląg oraz opiekunowi KNKiK dr. Arkadiuszowi P. Szajnie za umożliwienie realizacji spotkań.

Z okazji Dnia Bookcrossingu udało się również zorganizować 13 czerwca 2023 r. spotkanie autorskie z Karoliną Janettą — autorką powieści “Jeszcze jeden raz”, a także absolwentką Bezpieczeństwa Wewnętrznego WSZOP. Pani Karolina odwiedziła nas wraz z książką jej autorstwa, która porusza popularne tematy społeczne, takie jak: mobbing, stalking, nimfomania czy problem alkoholowy. Uczestnicy spotkania mieli okazję do zakupienia debiutanckiej książki i zdobycia autografu.

W czerwcu odbyła się również II edycja PRIMUS INTER PARES.

Opiekun Koła dr Arkadiusz P. Szajna, po naradzie z Zarządem KNKiK, podjął decyzję o przyznaniu nagrody Alicji Malinowskiej, która pełni funkcję studenckiej doradczyni z zakresu kryminologii. Nasza koleżanka wyróżniła się zaangażowaniem oraz aktywnością na rzecz społeczności studenckiej w strukturach naszego Koła. Pomagała w organizacji szeregu wydarzeń przewidzianych w planach pracy KNKiK, przeprowadziła zajęcia warsztatowe dla uczniów Szkół Partnerskich nt. oględzin zwłok, zorganizowane w ramach WSZOP Festiwalu, współorganizowała III edycję studencko-uczniowskiej Konferencji “Tryumf nauki w walce z przestępczością” oraz wzięła w niej czynny udział. Pani Alicji należą się podziękowania za ogromny wkład oraz zaangażowanie w realizację wszystkich wydarzeń KNKiK WSZOP. Serdeczne Gratulacje!

Skip to content