Kilka uwag o poprawce Juliana Tuwima do projektu Konstytucji PRL

Zdjęcie przedstawiające notatki

#publikacje dr Maciej Kijowski W hołdzie twórcom Polski Ludowej i jej Konstytucji.W hołdzie poległym w walce z faszyzmem.W hołdzie ofiarom zbrodni niemieckich.„Za śmierć mojej matki całe życie będę się mścił na faszyzmie”(Julian Tuwim). Literatura piękna dotyka ekstremalnej zwłaszcza problematyki prawa, temat jednak odrębnej analizy może stanowić próba odpowiedzi na pytanie, na ile jej opis i refleksja nad nią są przydatne, na ile fachowe. Tak kultura prawna, jak i kultura polityczna składają się […]

Czy w Polsce istnieje prawo chopinowskie?

Publikacja Maciej Kijowski - Czy w Polsce istnieje prawo chopinowskie?

#publikacje dr Maciej Kijowski Gdyby chcieć wskazać ślad odciśnięty przez wielkich kompozytorów natwórczości prawniczej, pierwsze skojarzenie wiedzie mnie ku Mozartowi i jego małżeństwu. A Chopin? Chyba głównie w kontekście mniejlub bardziej eleganckich perturbacji spadkowych i niegdysiejszych złośliwych komeraży.Próbując odpowiedzieć jednak na pytanie zawarte w tytule, rozpocznęod przypomnienia uroczystości z 17 października 1945 roku, gdy serce Fryderyka Chopina powróciło z Milanówka do Warszawy. W domu rodzinnymkompozytora prezydent Krajowej Rady Narodowej Bolesław Bierut […]

Skip to content