specjalność:

Business, ethics
and sustainability

kierunek:

Zarządzanie

specjalność:

Business, ethics
and sustainability

kierunek:

Zarządzanie

Studia licencjackie

w języku angielskim
3 lata
Studia dzienne

Atuty specjalności

Studia we WSZOP to przede wszystkim praktyka. Uczysz się działania organizacji na podstawie analizy case studies rzeczywistych firm i poznajesz sprawdzone metody skutecznego zarządzania podczas praktyk zawodowych w renomowanych, międzynarodowych firmach.

 • Międzykulturowa etyka biznesu
 • Kontekst zrównoważonego rozwoju
 • Odpowiedzialne zarządzanie w cyfrowej rzeczywistości
 • Etyka biznesu w mediach, reklamie i marketingu
 • Ekonomia zrównoważonego rozwoju
 • Zrównoważone zarządzanie łańcuchem dostaw
 • Strategie zrównoważonego rozwoju
 • Wskaźniki zrównoważonego rozwoju

Studia na specjalności prowadzone są w języku angielskim, dzięki czemu zdobędziesz nie tylko umiejętności managerskie, ale również podniesiesz kompetencje językowe, poznasz specjalistyczne słownictwo biznesowe i będziesz się swobodnie komunikował w międzynarodowym środowisku.  

Studia na specjalności pozwolą ci zdobyć umiejętności niezbędne do efektywnego zarządzania firmą na współczesnym, globalnym rynku. Dowiesz się, jak zapewnić firmie zrównoważony rozwój i jaka jest rola etyki we współczesnym biznesie. Poznasz podstawy ekonomii, marketingu, psychologii i prawa ucząc się od specjalistów i praktyków.

Studia trwają cztery semestry, są realizowane w formie stacjonarnej. Zajęcia odbywają się wyłącznie w języku angielskim (wymagana umiejętność w stopniu minimum B2).

Specjalność jest skierowana do osób, które wiążą swoją karierę zawodową z biznesem międzynarodowym.

Gospodarka i społeczeństwo są systemami zależnymi od środowiska, a zrównoważony rozwój należy do zasadniczych wyzwań stojących przed przedsiębiorstwami funkcjonującymi w globalnym otoczeniu. Studia na specjalności business, ethics and sustaibility przygotowują do nowoczesnego zarządzania organizacjami, zaspakajającego współczesne potrzeby rynku i nie zagrażającego przyszłym pokoleniom.

Treści kształcenia obejmują związki pomiędzy koncepcją zrównoważonego rozwoju a zarządzaniem przedsiębiorstwem co oznacza zapewnienie funkcjonowania organizacji w długim okresie czasu wraz z równoczesną ich aktywnością na rzecz rozwoju ekonomicznego, społecznego i ochrony środowiska.

Studia na specjalności Business, ethics and sustainability to szansa na rozwój w wielu dziedzinach. Studia te dają wiele możliwości, w zależności od zainteresowań i specjalizacji. Business, ethics and sustainability we WSZOP to szansa na zdobycie kwalifikacji jako Konsultant ds. zrównoważonego rozwoju, Analityk biznesowy, Specjalista ds. CSR. Studia mają charakter praktyczny – zajęcia prowadzone są w oparciu o analizy case studies rzeczywistych firm, dzięki czemu nasi studenci mogą zdobyć elementarną wiedzę w temacie Business managementu.

Osoba pracująca na stanowisku jako Konsultant ds. zrównoważonego rozwoju, Analityk biznesowy, Specjalista ds. CSR może pomóc firmie w podejmowaniu decyzji dotyczących kwestii związanych z etyką i zrównoważonym rozwojem. Absolwenci kierunku Business, ethics and sustainability mogą znaleźć zatrudnienie zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym. Absolwent  może podjąć pracę w firmie konsultingowej, organizacjach non-profit, jak również w firmach z branży doradztwa w zakresie CSR.

Program kształcenia zapewnia uzyskanie interdyscyplinarnej wiedzy z zakresu zrównoważonego rozwoju, buduje kompetencje merytoryczne oraz silnie wpływa na osobisty rozwój umiejętności zarządczych.

Przygotowuje absolwenta do podjęcia zatrudnienia:

 • jako menedżer ds. zrównoważonego rozwoju,
 • specjalista ds. odpowiedzialności społecznej,
 • analityk zrównoważonego rozwoju.
 • Odpowiedzialność etyczna w działalności gospodarczej
 • Etyka a umiędzynarodowienie biznesu
 • Zarządzanie zasobami naturalnymi
 • Ekonomiczna wycena dóbr nierynkowych
 • Stymulanty i destymulanty zarządzania zrównoważonym łańcuchem dostaw
 • Strategie zarządzania łańcuchem dostaw przyszłości
 • Agenda 2030 SDGs
Opłaty
studia stacjonarne
opłata miesięczna (30 rat)
280 $
opłata semestralna (6 rat)
1 400 $
opłata administracyjna (płatna po zakończeniu II i IV semestru)
150 $
całkowity koszt studiów przy opłacie semestralnej
8 700 $
całkowity koszt studiów przy opłacie miesięcznej
8 700 $

Proces rekrutacji

Jak zapisać się na studia we WSZOP? 

To proste! Wypełnij formularz online a następnie dostarcz niezbędne dokumenty do Działu Rekrutacji. Szczegóły przebiegu procesu rekrutacji znajdziesz tutaj:

Skip to content