specjalność:

Branding i komunikacja marki

kierunek:

Zarządzanie

specjalność:

Branding i komunikacja marki

kierunek:

Zarządzanie

Studia magisterskie

2 lata
Studia dzienne
Studia zaoczne

Atuty specjalności

Zajęcia warsztatowe i projektowe, w tym rozwijające umiejętności posługiwania się słowem, obrazem, wyobraźnią, zachowaniem.

Student specjalności nabywa kompetencje w komunikacji każdej marki (firmy, instytucji, marki osobistej), powstałe w wyniku połączenia wiedzy i umiejętności w zakresie kultury, mediów, zarządzania, kreacji i technologii.

 • Strategia zarządzania marką
 • Promocja marki w social media
 • Projektowanie marki metodą design thinking
 • Punkty styku marki i media planning
 • Copywriting i storytelling
 • Projektowanie graficzne
 • Warsztaty filmów reklamowych
 • Trendy kulturowo-społeczne

W ramach kierunku Zarządzanie po pierwszym roku można jeden semestr studiów odbyć za granicą (program Erasmus +).

Uczelnie zagraniczne:

 • FH Wien der WKW University of Applied Sciences for Management & Communication, Wiedeń, Austria
 • Artevelde University College Ghent, Gandawa, Belgia
 • University of Plovdiv Paisii Hilendarski, Plovdiv, Bułgaria
 • University of Osijek, Osijek, Chorwacja
 • Veleučilište u Šibeniku, Šibenik, Chorwacja
 • University of Zadar, Zadar, Chorwacja
 • Euroacademy, Tallinn, Estonia
 • Vilnius Cooperative College, Wilno, Litwa
 • Hochschule Wissenschaften Coburg, Coburg, Niemcy
 • University of Vechta, Vechta, Niemcy
 • Politecnico di Bari, Bari, Włochy
 • Sapienza – Università di Roma, Rzym, Włochy
 • University of Turin, Turyn, Włochy

Branding i komunikacja marki – program kształcenia

Specjalność Branding i komunikacja marki kładzie nacisk na interdyscyplinarne i praktyczne przygotowanie studentów do przyszłej pracy, jednocześnie rozwijając kompetencje kulturowe, umiejętności związane z zarządzaniem oraz kreacją, a także techniczne umiejętności posługiwania się konkretnymi narzędziami niezbędnymi w pracy w marketingu. Jest to unikatowa w skali ogólnopolskiej specjalność, przeznaczona zarówno dla kadry menedżerskiej, jak i specjalistów związanych z komunikacją marki.

Absolwent specjalności potrafi komunikować się w kontekście kulturowo-społecznym w celu wzmocnienia siły i pozycji marki firmy, instytucji i marki osobistej, jest dobrze przygotowany do pracy przede wszystkim na stanowisku specjalisty lub menedżera w zakresie marketingu, komunikacji, PR, reklamy, promocji w internecie, social media, SEO/SEM.

Absolwent specjalności posiada szeroką wiedzę z zakresu nauk humanistycznych, a w szczególności z zakresu komunikacji społecznej, komunikacji w sieci, komunikacji z klientem, kultury audiowizualnej, kultury języka, fotografii, a także sztuki i kultury współczesnej.

Abslowent dysponuje szeregiem umiejętności praktycznych z zakresu zarządzania marką i jej wizerunkiem na rynku, rozpoznawania potrzeb klientów, kreowania i wzmacniania wizerunku marki na rynku oraz w świadomości odbiorców, zarządzania komunikacją w zespole projektowym oraz wykorzystania najnowszych narzędzi i rozwiązań.

Poza kompetencjami miękkimi i umiejętnością pisania kreatywnego, absolwent specjalności potrafi posługiwać się narzędziami do prowadzenia działań marketingowych w internecie, takimi jak Brand24, Google Ads, Google Analytics. Potrafi zaprojektować materiały reklamowe i promocyjne, stronę www, logo, layout itp., posługując się programami graficznymi i do obróbki video takimi jak Adobe Photoshop, Illustrator, Prmeiere.

Dzięki praktycznemu profilowi nauczania absolwent specjalności Branding i komunikacja marki jest przygotowany do pracy z klientem, w zespole projektowym, do budowania strategii komunikacji i wizerunku marki oraz zarządzania komunikacją w kryzysie wizerunkowym.

Profil kształcenia zapewnia szeroki wachlarz możliwości zatrudnienia na różnych stanowiskach (specjalista, menedżer) i w miejscach związanych z zarządzaniem marką, mediami, marketingiem, promocją, reklamą, komunikacją z klientem, szkoleniami.

Opłaty
studia stacjonarne i niestacjonarne
opłata miesięczna (30 rat)
595 zł
opłata semestralna (6 rat)
2 875 zł
opłata administracyjna (płatna po zakończeniu II i IV semestru)
550 zł
całkowity koszt czesnego przy opłacie semestralnej
12 050 zł
całkowity koszt czesnego przy opłacie miesięcznej
18 450 zł

Wakacje od czesnego

Rozłóż pierwsze opłaty na raty. Zapłać przy rekrutacji tylko 350 zł a resztę do 16 września 2023 r.

Zniżki
20% zniżki na drugi semestr studiów

na studia stacjonarne przy złożeniu dokumentów do 16 września 2023 r.
20% zniżki na drugi semestr studiów

na studia niestacjonarne przy złożeniu dokumentów do 16 września 2023 r.
wpisowe 50 zł

przy złożeniu dokumentów do końca rekrutacji.

Proces rekrutacji

Jak zapisać się na studia we WSZOP? 

To proste! Wypełnij formularz online a następnie dostarcz niezbędne dokumenty do Działu Rekrutacji. Szczegóły przebiegu procesu rekrutacji znajdziesz tutaj:

Skip to content