Studia
podyplomowe

BHP
i systemy
zarządzania
bezpieczeń­stwem

Studia podyplomowe BHP i systemy zarządzania
bezpieczeń­stwem

Grafika z napisem studia wyróżnione

Studia wyróżniono jako przykład dobrej praktyki przez Europejską Sieć Edukacyjno-Szkoleniową w zakresie Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (ENETOSH).

Studia podyplomowe
1 rok

Realizacja: dwa razy w miesiącu (sobota-niedziela)

Forma zajęć: wykłady, ćwiczenia, laboratoria

Studia podyplomowe z możliwością dofinansowania do 80%

Studia podyplomowe BHP i systemy zarządzania bezpieczeństwem w sposób metodyczny porządkują wiedzę z zakresu szeroko rozumianego systemu ochrony pracy.

Prowadzący zajęcia to nauczyciele akademiccy WSZOP oraz pracownicy innych ośrodków akademickich i naukowych, w tym Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach, Politechniki Śląskiej, Uniwersytetu Łódzkiego, a także doświadczeni praktycy: inspektorzy BHP i ratownicy medyczni. Będziesz się uczyć od najlepszych!

Uzyskane dokumenty:
Po zakończeniu zajęć programowych oraz zdanym egzaminie końcowym otrzymasz:

  • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych,
  • certyfikat Audytora Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy.

Certyfikacja stanowi nieodłączny element studiów, co wyróżnia ofertę WSZOP na tle innych uczelni.

Studia podyplomowe bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP)

W naszej uczelni masz możliwość zdobycia cennej wiedzy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Studia kierujemy do wszystkich osób, które chcą podjąć pracę na stanowisku inspektora, specjalisty ds. BHP, koordynatora zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Chcesz zwiększyć swoje perspektywy zawodowe, poszerzyć wiedzę z zakresu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy? Nasza uczelnia wychodzi naprzeciw oczekiwaniom studentów. Studia podyplomowe trwają 2 semestry. Zajęcia na uczelni organizowane są w trybie niestacjonarnym.  

Zdjęcie Jaceka Pagieły
Kierownik studiów
mgr Jacek Pagieła

Kierownik studiów podyplomowych BHP i systemy zarządzania bezpieczeństwem organizowanych przy Kolegium Nauk Technicznych i Zarządzania WSZOP.

Główny Specjalista ds. BHP, doktorant Wydziału Zarządzania i Organizacji Politechniki Śląskiej. Jest liderem zespołu trenerów prowadzących szkolenia z zakresu BHP i pierwszej pomocy przedmedycznej w ramach projektu „Idealny Biznes” przy Centrum Rozwoju Firm w Warszawie. Główny obszar zainteresowań naukowych i dydaktycznych to: prawna ochrona pracy, kultura bezpieczeństwa, zarządzanie bezpieczeństwem pracy, dydaktyka i organizacja szkoleń, a także patologia życia społecznego i postępowanie powypadkowe.

Film o studiach

Odtwórz wideo