Studia podyplomowe

BHP i systemy zarządzania bezpieczeństwem

900 zł zniżki!

tylko do 28 czerwca 2024 r. 

Studia podyplomowe

BHP i systemy zarządzania bezpieczeństwem

600 zł zniżki!*

tylko do 9 października 2023 r.

Studia podyplomowe
2 semestry

Realizacja: dwa razy w miesiącu (sobota-niedziela)

Forma zajęć: wykłady, ćwiczenia, laboratoria

Studia podyplomowe z możliwością dofinansowania do 80%

Grafika z napisem studia wyróżnione

Studia wyróżniono jako przykład dobrej praktyki przez Europejską Sieć Edukacyjno-Szkoleniową w zakresie Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (ENETOSH).

Studia podyplomowe BHP i systemy zarządzania bezpieczeństwem w sposób metodyczny porządkują wiedzę z zakresu szeroko rozumianego systemu ochrony pracy.

Prowadzący zajęcia to nauczyciele akademiccy WSZOP oraz pracownicy innych ośrodków akademickich i naukowych, w tym Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach, Politechniki Śląskiej, Uniwersytetu Łódzkiego, a także doświadczeni praktycy: inspektorzy BHP i ratownicy medyczni. Będziesz się uczyć od najlepszych!

Uzyskane dokumenty:
Po zakończeniu zajęć programowych oraz zdanym egzaminie końcowym otrzymasz:

 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych,
 • certyfikat Audytora Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy.

Certyfikacja stanowi nieodłączny element studiów, co wyróżnia ofertę WSZOP na tle innych uczelni.

 

Studia podyplomowe bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP)

W naszej uczelni masz możliwość zdobycia cennej wiedzy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Studia kierujemy do wszystkich osób, które chcą podjąć pracę na stanowisku inspektora, specjalisty ds. BHP, koordynatora zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Chcesz zwiększyć swoje perspektywy zawodowe, poszerzyć wiedzę z zakresu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy? Nasza uczelnia wychodzi naprzeciw oczekiwaniom studentów. Studia podyplomowe trwają 2 semestry. Zajęcia na uczelni organizowane są w trybie niestacjonarnym.  

Studia przygotują absolwentów do pracy w strukturach bhp oraz uczestniczenia w procesach implementacji standardów zarządzania zgodnych z normą ISO 45001:2018. W ramach studiów słuchacze nabywają wiedzę z zakresu szeroko pojętej ochrony pracy, w tym jej prawnych aspektów.

Podczas aktywnych warsztatów mają możliwość poznania skutecznych narzędzi służących do sporządzania oceny ryzyka zawodowego, projektowania i organizowania szkoleń bhp, nabycia umiejętności w zakresie wyjaśniania okoliczności i przyczyny wypadków przy pracy oraz sporządzania dokumentacji w tym zakresie.

Słuchacze poznają specyfikę organizacji i zarządzania bezpieczeństwem w budownictwie, przemyśle, transporcie, energetyce, w tym także w podmiotach o podwyższonym ryzyku pożarowym i wybuchowym. Posiądą gruntowną wiedzę z zakresu szacowania i wyodrębniania czynników szkodliwych w środowisku pracy, z uwzględnieniem współczesnych zagrożeń takich jak SARS CoV 2. Podczas warsztatów z pomocy przedmedycznej, słuchacze nabędą umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy ofiarom wypadków w pracy oraz osobom w stanach nagłego zagrożenia życia.

Studia podyplomowe BHP i systemy zarządzania bezpieczeństwem-zakres tematyczny studiów: 

 • prawo ochrony pracy,
 • organizacja pracy służb BHP,
 • bezpieczeństwo i ochrona zdrowia,
 • okoliczności i przyczyny wypadków przy pracy,
 • choroby zawodowe – rodzaj i tryb postępowania,
 • ogólne wymagania technicznego bezpieczeństwa pracy,
 • bezpieczeństwo w budownictwie,
 • bezpieczeństwo w transporcie wewnętrznym,
 • techniczne bezpieczeństwo pracy,
 • urządzenia energetyczne,
 • szczególne zagrożenia w środowisku pracy,
 • ograniczanie zagrożeń w środowisku pracy,
 • ocena ryzyka zawodowego,
 • pierwsza pomoc – zasady udzielania,
 • warsztat i metody pracy służb BHP.

Ukończone studia podyplomowe w zakresie BHP i systemu zarządzania bezpieczeństwem pozwolą na pracę w strukturach bhp charakteryzującą się nowoczesnym podejściem do problematyki zarządzania bezpieczeństwem pracy, którego nadrzędnym celem jest nabycie kompetencji do efektywnego inspirowania pracowników do bezpiecznych zachowań w pracy i życiu codziennym.

Absolwenci studiów są przygotowani do pracy na stanowisku starszego inspektora w służbach bhp, w przedsiębiorstwach świadczących usługi w zakresie bhp oraz ośrodkach szkoleniowych kształcących w tej dziedzinie. Mogą być zatrudnieni w służbach bhp wszystkich sektorów gospodarki, administracji państwowej oraz samorządach terytorialnych.

Niezależnie od tego, czy chcesz pogłębić swoją wiedzę, planujesz się przekwalifikować czy też chcesz zostać wykwalifikowanym specjalistą ds. bhp, studia podyplomowe we WSZOP  w zakresie BHP i systemy zarządzania bezpieczeństwem pozwolą Ci spełnić cele zawodowe i Twoje ambicje. 

Podejmując studia podyplomowe na specjalności bezpieczeństwo i higiena pracy zdobędziesz umiejętności pozwalające zarządzać systemem bezpieczeństwa w organizacjach, prowadzić szkolenia i świadczyć pomoc w zakresie BHP, przeprowadzać audyty bezpieczeństwa i higieny pracy. Ukończenie studiów podyplomowych bezpieczeństwo i higiena pracy to szansa na zdobycie nowej specjalizacji zawodowej, która daje możliwość podjęcia zatrudnienia w różnych sektorach. Dzięki studiom podyplomowym zdobędziesz również elementarną wiedzę i kwalifikacje do pracy w służbie bhp.

Opłaty

Płatność miesięczna

10 rat

Płatność semestralna

2 raty

Wysokość raty
440 zł
2000 zł
Całkowity koszt studiów
4 400 zł
4 000 zł

Zniżki

Oferta specjalna

Zapłać od razu za pierwszy semestr, a otrzymasz do 600 zł zniżki! 

Warunkiem skorzystania z oferty jest złożenie dokumentów i wniesienie opłat do 9 października 2023 r. Całkowity koszt studiów przy zniżce to 3 800 zł.
Szczegóły znajdują się w Zarządzeniu Kanclerza WSZOP nr 16/2022/2023.

Opłaty

Rata miesięczna
440 zł
Rata semestralna
2 000 zł
Koszt studiów przy ratach miesięcznych
4 400 zł
Koszt studiów przy ratach semestralnych
4 000 zł

Zniżki

Oferta specjalna

Zapłać od razu za pierwszy semestr, a otrzymasz do 900 zł zniżki! 

Warunkiem skorzystania z oferty jest złożenie dokumentów i wniesienie opłat do 28 czerwca 2024 r. Całkowity koszt studiów przy zniżce to 3 500 zł. Szczegóły znajdują się w Zarządzeniu Kanclerza WSZOP nr 10/2023/2024.

jacek pagiela
Kierownik studiów
mgr Jacek Pagieła

Kierownik studiów podyplomowych BHP i systemy zarządzania bezpieczeństwem organizowanych przy Kolegium Nauk Technicznych i Zarządzania WSZOP.

Główny Specjalista ds. BHP, doktorant Wydziału Zarządzania i Organizacji Politechniki Śląskiej. Jest liderem zespołu trenerów prowadzących szkolenia z zakresu BHP i pierwszej pomocy w ramach projektu „Idealny Biznes” przy Centrum Rozwoju Firm w Warszawie. Główny obszar zainteresowań naukowych i dydaktycznych to: prawna ochrona pracy, kultura bezpieczeństwa, zarządzanie bezpieczeństwem pracy, dydaktyka i organizacja szkoleń, a także patologia życia społecznego i postępowanie powypadkowe.

Film o studiach

Odtwórz wideo
Skip to content