Bezpieczna praca w budownictwie

Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach była gospodarzem konferencji zorganizowanej 23 maja 2018 r. przez redakcję miesięcznika Promotor BHP, poświęconej bezpieczeństwie pracy w budownictwie.

Konferencja skierowana była do specjalistów ds. bhp, inżynierów budownictwa, kierowników placów budowy oraz wszystkich osób pracujących na budowach. Gości powitał JM Rektor WSZOP,  prof. dr hab. inż. Bohdan Mochnacki. Wśród prelegentów znaleźli się przedstawiciele środowiska akademickiego oraz przedsiębiorstw z branży budowlanej. 

Pracownicy firm i instytucji, studenci, absolwenci i nauczyciele akademiccy WSZOP mieli okazję podyskutować o możliwościach poprawy pracy na budowach. Wydarzenie było też dobrą okazją do wymiany doświadczeń, nawiązania nowych, ciekawych kontaktów biznesowych oraz pogłębienia wiedzy.

Skip to content