Bezpieczna Metropolia Młodych

Bezpieczna Metropolia Młodych WSZOP

W piątek 27 października 2023 roku w siedzibie Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach odbyło się pierwsze wydarzenie z cyklu “Bezpieczna Metropolia Młodych”. Wydarzenie ma na celu zwiększenie świadomości młodzieży w zakresie bezpieczeństwa, zarówno w sferze fizycznej, jak i cyfrowej.

Podczas wydarzenia uczniowie szkół ponadpodstawowych mieli okazję uczestniczyć w prelekcjach i warsztatach, które pozwoliły im zgłębić różne aspekty kultury bezpieczeństwa. Pierwszą edycję Bezpiecznej Metropolii Młodych otworzył wykład dr. inż. Dawida Tąty “Czym jest bezpieczeństwo energetyczne?”. Prowadzący przybliżył uczestnikom zagadnienia związane z ochroną źródeł energii i jej racjonalnym wykorzystaniem.

Następnie uczniowie podzieleni na grupy wzięli udział w warsztatach. Pierwsze z nich dotyczyły “Typów osobowości a skłonności do podejmowania zachowań ryzykownych.” Mgr Jacek Pagieła pokazał, jak nasza osobowość wpływa na decyzje i wybory, które podejmujemy, zwłaszcza w kontekście ryzyka.

W kolejnym bloku warsztatowym uczestnicy dowiedzieli się, jak udzielać pierwszej pomocy, wykorzystując nowoczesny sprzęt ratowniczy. Prowadzący, mgr Przemysław Guzior, przekazał praktyczną wiedzę popartą wieloletnim doświadczeniem.

Ostatnim punktem programu był pokaz pt. “Jak nie stracić głowy (dosłownie) – nowoczesne środki ochrony osobistej.” Dr inż. Rafał Wiśniowski zaprezentował nowoczesny sprzęt BHP, który jest dostępny dla pracowników w różnych branżach oraz w jakich sytuacjach powinno się go używać.

“Bezpieczna Metropolia Młodych” to inicjatywa, która przyczynia się do zwiększenia świadomości młodzieży w zakresie bezpieczeństwa, zarówno w życiu codziennym, jak i w środowisku pracy. Wydarzenie dostarczyło uczestnikom cennej wiedzy i umiejętności, które pomogą im lepiej zrozumieć zagrożenia oraz skuteczniej dbać o bezpieczeństwo własne, jak i innych.

gornoslasko-zaglebiowska metropolia

Projekt "Bezpieczna Metropolia Młodych" został dofinansowany przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię w ramach Programu „Metropolitalny Fundusz Wspierania Nauki” w latach 2022-2024.

Skip to content