Bezpieczna Metropolia Młodych 2

Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach zaprasza na drugie wydarzenie dla uczniów szkół ponadpodstawowych z cyklu Bezpieczna Metropolia Młodych, które odbędzie się 15 listopada 2023 r. w siedzibie Uczelni przy ul. Ścigały 9 w Katowicach. 

Współczesny dynamicznie rozwijający się świat daje wiele możliwości rozwoju, ale stwarza też nowe rodzaje niebezpieczeństw. Poszerzanie świadomości na temat zagrożeń codzienności, zarówno tej fizycznej jak i cyfrowej, jest pierwszym krokiem do zapewnienia bezpieczeństwa sobie i bliskim. 

Podczas prelekcji i warsztatów drugiej edycji wydarzenia uczniowie będą mogli zdobyć praktyczne umiejętności podnoszące bezpieczeństwo w codziennym życiu. Poznają kryminalistyczne aspekty cyberbezpieczeństwa i konsekwencje publikowania patotreści. Dowiedzą się, jak zachowywać się w sytuacjach zagrożenia, takich jak napad na bank czy atak terrorystyczny. Opanują również podstawowe techniki samoobrony. 

Program

  1. Wykład Patotreści w Internecie – wybrane aspekty kryminologiczne i karnoprawne
    prowadzący dr Arkadiusz P. Szajna
  2. Warsztaty Zasady postępowania w sytuacji zagrożenia
    prowadzący mgr Henryk Gaweł
  3. Warsztaty Techniki samoobrony
    prowadzący mgr Tadeusz Wohn

Termin

Data: 15 listopada 2023 r. 

Godziny: 8:30 – 11:00

Miejsce: ul. Ścigały 9, Katowice

Zapisy

Wydarzenie skierowane jest do grup ze szkół ponadpodstawowych z terenu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. 

Chęć udziału grupy w wydarzeniu należy zgłaszać na adres mailowy ksobecka@wszop.edu.pl

Istnieje również możliwość uczestnictwa w zajęciach online.

gornoslasko-zaglebiowska metropolia

Projekt "Bezpieczna Metropolia Młodych" został dofinansowany przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię w ramach Programu „Metropolitalny Fundusz Wspierania Nauki” w latach 2022-2024.

Skip to content