Okładka Bezpieczeństwo pracy – środowisko – zarządzanie. T. III

Bezpieczeństwo pracy – środowisko – zarządzanie. T. III

Autor: Damian Hadryś
ISBN: 978-83-61378-58-7
Rok wydania: 2015
Cena: 50 PLN (książka dostępna w Kasie WSZOP)

Spis treści

Monografia jest uzupełnieniem tomu II i szerzej traktuje o: metodach pomiarowych czynników szkodliwych w środowisku pracy i w środowisku naturalnym, oddziaływaniu procesów produkcyjnych na środowisko, doskonaleniu stanu BHP w różnych gałęziach gospodarki oraz nowych trendach w zarządzaniu.

Skip to content