Obrony studentów ZiP

Obrony ZiP

Lipiec to gorący miesiąc w naszej Uczelni nie tylko ze względu na warunki atmosferyczne. Do egzaminów dyplomowych przystępują kolejni absolwenci studiów Europejski Menedżer BHP. Absolwenci tego kierunku mają już doświadczenie zawodowe na rynku pracy. Dyplomy, które otrzymają, pomogą im w dalszej karierze, także za granicą – w organizacjach zajmujących się ochroną i bezpieczeństwem pracy. Dyplomanci uzyskali dodatkowo podczas studiów ważne uprawnienia zawodowe – certyfikat „Auditor Zintegrowanego Systemu Zarządzania […]

Skip to content