Studia podyplomowe

Auditing energetyczny

1000 zł zniżki!

tylko do 28 czerwca 2024 r.

Studia podyplomowe

Auditing energetyczny

1000 zł zniżki!*

tylko do 16 września 2023 r.

Studia podyplomowe
2 semestry

Realizacja: dwa razy w miesiącu (sobota-niedziela)

Forma zajęć: wykłady, ćwiczenia, laboratoria

Studia podyplomowe z możliwością dofinansowania 

Studia podyplomowe Auditing Energetyczny pozwolą uzyskać wiedzę teoretyczną i praktyczną w zakresie przeprowadzania audytów energetycznych budynków, w tym oceny właściwości cieplnych budynku, inwentaryzacji instalacji zużywających energię, określania sposobów oszczędności energii oraz wskazania optymalnych metod zminimalizowania zużycia energii.

Kompetencje certyfikatora energetycznego

W przeszłości aby otrzymać uprawnienia certyfikatora, należało ukończyć szkolenia i zdać egzamin państwowy. Jednak po zmianie warunków, wymogiem jest specjalistyczne wykształcenie wyższe, na przykład ukończenie studiów podyplomowych z ukierunkowaną specjalnością. 

Po uzyskaniu dyplomu należy złożyć wniosek do Ministra Rozwoju i Technologii o wpis do wykazu osób uprawnionych do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej. Ponadto trzeba dołączyć oświadczenie o niekaralności i pełnej zdolności do czynności prawnych. Po spełnieniu tych kryteriów pozostaje oczekiwać na informację potwierdzającą wpis.

Studia podyplomowe  Auditing Energetyczny – dla kogo?

Studia są skierowane są w szczególności do:

 • osób, które chcą wykonywać zawód audytora energetycznego w ramach własnej działalności
 • inżynierów, którzy chcą uzyskać uprawnienia do sporządzania charakterystyki energetycznej budynków
 • pracowników firm przeprowadzających termomodernizacje, wprowadzających działania zarządzania i optymalizacji zużycia energii w budynkach
 • pracowników agencji nieruchomości i spółdzielni mieszkaniowych zajmujących się zarządzaniem nieruchomościami
 • pracowników administracji samorządowej zajmujących się planowaniem inwestycji w zakresie oszczędności energii, obsługi budynków

Uzyskane dokumenty

Po zakończeniu zajęć programowych oraz zaliczeniu projektu końcowego otrzymasz świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

 

 • Podstawy prawne
 • Skuteczne zarządzanie i użytkowanie energii
 • Systemy ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji
 • Metody odzyskiwania energii
 • Metody oceny charakterystyki energetycznej budynków
 • Audyt energetyczny budynków
 • Termomodernizacja obiektów budowlanych
 • Ocena ekonomiczna inwestycji energooszczędnych
 • Projekt końcowy

Absolwenci studiów podyplomowych w zakresie Auditingu energetycznego będą przygotowani do sporządzania charakterystyki energetycznej budynków. Ukończenie studiów pozwala na samodzielnie wykonywanie pomiarów energetyczne budynków oraz analizę uzyskanych wyników.

Opłaty

Płatność miesięczna

10 rat

Płatność semestralna

2 raty

Wysokość raty
540 zł
2 500 zł
Całkowity koszt studiów
5 400 zł
5 000 zł

Zniżki

Oferta specjalna

Zapłać od razu za pierwszy semestr, a otrzymasz do 1000 zł zniżki! 

Warunkiem skorzystania z oferty jest złożenie dokumentów i wniesienie opłat do 16 września 2023 r. Całkowity koszt studiów przy zniżce to 4 400 zł.  Szczegóły znajdują się w Zarządzeniu Kanclerza WSZOP nr 16/2022/2023.

Opłaty

Rata miesięczna
540 zł
Rata semestralna
2 500 zł
Koszt studiów przy ratach miesięcznych
5 400 zł
Koszt studiów przy ratach semestralnych
5 000 zł

Zniżki

Oferta specjalna

Zapłać od razu za pierwszy semestr, a otrzymasz do 1000 zł zniżki! 

Warunkiem skorzystania z oferty jest złożenie dokumentów i wniesienie opłat do 28 czerwca 2024 r. Całkowity koszt studiów przy zniżce to 4 400 zł. Szczegóły znajdują się w Zarządzeniu Kanclerza WSZOP nr 10/2023/2024.

Kierownik studiów
dr inż. Dawid Tąta

Nauczyciel akademicki. Ukończył studia na Politechnice Śląskiej na kierunkach: ochrona środowiska, inżynieria środowiska oraz inżynieria bezpieczeństwa. W 2019 r uzyskał tytuł doktora nauk technicznych broniąc rozprawy doktorskiej dotyczącej oceny energetycznej i optymalizacji rozwiązań budownictwa pasywnego. Obecnie prowadzi własną działalność gospodarczą, skupiając się na ocenie energetycznej budownictwa, przedsiębiorstw, procesów przemysłowych. Będąc ekspertem w swojej dziedzinie pełni funkcję biegłego sądowego przy Sądzie Okręgowym w Katowicach.

Skip to content