Zawarcie umowy z Okręgowym Inspektoratem Służby Więziennej w Katowicach

9 października 2022 r. Rektor WSZOP prof. dr hab. inż. Bohdan Mochnacki podpisał umowę o współpracy z Okręgowym Inspektoratem Służby Więziennej w Katowicach reprezentowanym przez Dyrektora płk. Łukasza Górnego.

Przedmiotem umowy jest współpraca w zakresie realizacji przedsięwzięć edukacyjnych, naukowych i badawczo-rozwojowych, a w szczególności przygotowania praktycznego studentów kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne. Dzięki temu nasi studenci będą mogli poznać rozwiązania organizacyjne, doświadczenia i dobre praktyki propagowane przez Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Katowicach.

Skip to content