Okładka Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych

Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych

Autor: Józef Sadowski
ISBN: 978-83-61378-57-0
Rok wydania: 2015

Spis treści

W monografii Autor zebrał dotychczasowe doświadczenia zawarte w piśmiennictwie naukowym w rozpatrywanej dziedzinie do jednej publikacji i na podstawie analizy obowiązujących dokumentów normatywnych usystematyzował i wzbogacił wiedzę w obszarze szeroko rozumianego zarządzania kryzysowego.

Skip to content