Zaproszenie na seminarium dla studentów psychokryminalistyki

Grafika ilustrująca seminarium dla studentów psychokryminalistyki

Dyrektor Kolegium Nauk Prawnych i Bezpieczeństwa Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach zaprasza do udziału w seminarium dla studentów psychokryminalistyki pod tytułem: “Kryminalistyka i kryminologia. Węzłowe problemy procesu karnego, psychologii, pedagogiki i filozofii w zwalczaniu i profilaktyce przestępczości”.

Cykl wykładów odbędzie się w miesiącach maj-wrzesień i obejmie następujące tematy:

• „Koncepcja ułomnej regulacji osobowościFilozofia praktyczna w dobie przemian współczesności” Prof. dr hab. Jan Stanik

• “Filozofia praktyczna w dobie przemian współczesności” Prof. dr hab. Leszek Sosnowski

• „Profilaktyczno-resocjalizacyjna działalność służb w systemie zapobiegania przestępczości w Polsce i na świecie. Koncepcje penitencjarne i resocjalizacyjne w postępowaniu z nieletnimi i dorosłymi” Prof. dr hab. Adam Stankowski

• “Psychologia zeznań i wyjaśnień. Typologia świadków. Motywy przyznawania się podejrzanych (analiza przypadków)” Dr Leszek Woszczek

• “Opiniodawstwo sądowo-psychiatryczne w sprawach karnych i cywilnych oraz zdrowia psychicznego” Dr n. med. Jerzy Pobocha

• “Problematyka przemocy fizycznej, psychicznej, ekonomicznej i seksualnej oraz agresji w sprawach opiekuńczych i rozwodowych” Dr Adam Klasik

• “Psychofizjologiczne badania poligraficzne” (zajęcia warsztatowe) Dr Arkadiusz Szajna

• “Podoskopia jako specyficzna dziedzina dermatoskopii” Mgr Mirosław Będkowski


Szczegółowe informacje oraz harmonogram dostępne są na stronie internetowej

 

Skip to content