Zajęcia terenowe w siedzibie 3M Poland

Zdjęcie z zajęć terenowych w siedzibie 3M Poland Sp. z o.o.

W dniu 16 listopada 2019 roku grupa studentów Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach wraz z dr inż. Rafałem Wiśniowskim wybrała się na zajęcia terenowe do jednej z siedzib firmy 3M Poland Sp. z o.o. we Wrocławiu. Firma 3M to inspirujące innowacje oraz dynamiczny postęp technologiczny, który przyczynia się do progresu gospodarczego oraz globalnego zrównoważonego rozwoju. W ramach swojej działalności Firma 3M wykorzystuje odkrycia naukowe i dzieli się nimi, aby poprzez ochronę środowiska oraz innowacyjne rozwiązania ulepszać codzienne życie milionów ludzi na całym świecie.

W pierwszej części zajęć w Centrum Szkoleniowym 3M odbyły się zajęcia, których tematyka była poświęcona ochronie przed upadkami z wysokości, bezpiecznej pracy na wysokości, a także pracy w ograniczonych przestrzeniach zamkniętych. Studenci mieli możliwość odbycia zajęć w specjalistycznych pomieszczeniach treningowych odzwierciedlających realne warunki pracy i związane z ich wykonywaniem zagrożenia. 

Druga część zajęć odbyła się w Centrum Innowacji 3M, gdzie studenci pozyskali wiedzę o kierunkach działań Firmy 3M Sp. z o.o., która oferuje około 10 tys. produktów w ramach czterech grup biznesowych: Bezpieczeństwo i przemysł, Transport i elektronika, Ochrona zdrowia oraz Produkty konsumenckie. Szczegółowej analizie poddano zasady projektowania, produkcję oraz obowiązek stosowania środków ochrony indywidualnej: górnych dróg oddechowych, głowy, oczu oraz ochronników słuchu.

Jeśli, tak jak studenci specjalności Europejski Menedżer BHP, chcesz pogłębiać swoją wiedzę z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, uczestniczyć w szkoleniach i wyjazdach terenowych, dzięki którym zdobędziesz wiedzę i umiejętności praktyczne, weź udział w najbliższej rekrutacji.

Skip to content