Okładka Zagrożenia elektryczne w środowisku pracy

Zagrożenia elektryczne w środowisku pracy

Autor: Andrzej Kidawa
ISBN: 978-83-922186-4-7
Rok wydania: 2007
Cena: 28 PLN (dostępna w kasie WSZOP)

Podręcznik akademicki, którego treść obejmuje głównie zagadnienia zawarte w normie PN IEC 60364, regulującej zasady bezpiecznego wykonywania i użytkowania nowych instalacji elektrycznych dla zakresu napięć instalacji odbiorczych poniżej 1 kV. W podręczniku przedstawiono ponadto problemy związane z wytwarzaniem i przesyłem energii elektrycznej, zagrożenia wynikające z zetknięcia się z przewodami pod napięciem oraz sposoby postępowania przy ratowaniu porażonego prądem.

Skip to content