XI Katowickie Dni Elektryki

W dniach 15-16 maja 2024 r. odbyły się XI Katowickie Dni Elektryki pod honorowym patronatem Ministra Przemysłu. Spotkanie było dedykowane specjalistom z dziedziny elektryki, energetyki, łączności, elektroniki, automatyki oraz informatyki. 
 
Tegoroczne wydarzenie miało szczególny charakter z powodu przypadającego Jubileuszu Obchodów 105-lecia istnienia Oddziału Zagłębia Węglowego Stowarzyszenia Elektryków Polskich (OZW SEP). 
 
Uroczystości zainaugurowała konferencja pod tytułem „Wyzwania dla energetyki XXI wieku – transformacja, legislacja, nowe technologie” która miała miejsce w Sali Sejmu Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach. Kolegium Nauk Technicznych WSZOP reprezentował dr inż. Przemysław Kędzierski, w konferencji uczestniczyła również Kanclerz Małgorzata Sikorska.
 
Podczas Gali Katowickich Dni Elektryki podziękowanie za wsparcie w tegorocznym wydarzeniu otrzymał Rektor prof. dr hab. inż. Bohdan Mochnacki, które złożono na ręce Prorektor dr Anny Sikorskiej. 
 
Skip to content