Okładka Współczesny wymiar bezpieczeństwa w aspekcie zmienności zagrożeń. Ratownictwo 2011

Współczesny wymiar bezpieczeństwa w aspekcie zmienności zagrożeń. Ratownictwo 2011

red. Marek Trombski, Bogdan Kosowski
ISBN: 978-83-61378-31-0
Rok wydania: 2012
Cena: 35 PLN (książka dostępna w Kasie WSZOP)

Spis treści

W monografii zawarte są referaty, które wygłoszone zostały na II konferencji organizowanej przez Wyższą Szkołę Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach w maju 2011 r. Tematyka traktuje o założeniach teorii bezpieczeństwa społecznego oraz analizie i pogłębionej refleksji nad funkcjonowaniem struktur administracji państwowej, odpowiedzialnej za bezpieczeństwo.

Skip to content