Wizyta studyjna w Węglokoks Kraj S.A. KWK „Bobrek – Piekary”

7

W zeszłym tygodniu studenci kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji odbyli wizytę studyjną. Tym razem, wraz z drem inż. Rafałem Wiśniowskim, studenci mieli możliwość poznania procesu produkcyjnego związanego z wydobyciem węgla w Węglokoks Kraj S.A. KWK „Bobrek – Piekary” Ruch Bobrek.

Studenci zjechali na dół kopalni szybem „Józef” do poziomu 726 m, a następnie podziemną koleją podwieszaną dodarli do ściany 5. w pokładzie 504. Zapoznali się
z występującymi w rejonie zagrożeniami naturalnymi i technicznymi
oraz zasadami prowadzonej profilaktyki. Odbyta wizyta rozszerzyła wiedzę studentów
w dziedzinie różnorodności ryzyka w aspekcie profilu prowadzonej działalności, występujących zagrożeń w ruchu zakładu górniczego oraz ich koincydencji.

Wizyta studyjna wpisuje się w potrzebę ciągłego rozwoju koncepcji zarządzania ryzykiem zarówno przez pryzmat prowadzonej działalności, jak również konieczności projektowania procesów produkcyjnych z uwzględnieniem dodatkowych zagrożeń wynikających ze specyfiki przedsiębiorstwa – na przykładzie KWK „Bobrek – Piekary” Ruch Bobrek.

Skip to content