Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze członków Klubu Uczelnianego AZS WSZOP

W poniedziałek 11 kwietnia 2022 r. w siedzibie głównej WSZOP przy ul. Bankowej 8, odbyło się VII Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze członków Klubu Uczelnianego AZS WSZOP.

Porządek obrad kształtował się następująco:

 • Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego KU AZS WSZOP
 • Uchwalenie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi
 • Głosowanie na Prezesa Zarządu KU AZS WSZOP
 • Głosowanie na delegata na walne zebranie organizacji środowiskowej AZS
 • Dyskusja w temacie założeń i kierunku działań klubu
 • Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych przez członków klubu

Podczas spotkania, opiekun KU AZS WSZOP mgr Tadeusz Wohn podsumował dotychczasową działalność klubu. Głos zabrała Małgorzata Sikorska – Kanclerz WSZOP, która podziękowała za zaangażowanie uczestników. Na zebraniu obecny był Michał Grabowski, członek organizacji środowiskowej AZS Katowice, który wyraził uznanie dla funkcjonowania klubu oraz czuwał nad prawidłowym przebiegiem wyborów.

Członkowie klubu jednogłośnie przyznali absolutorium dla zarządu, który zakończył dwuletni okres urzędowania. W tajnych wyborach wybrano prezesa i członków zarządu na nową kadencję oraz delegata na walne zebranie organizacji środowiskowej AZS.

Skład nowego Zarządu KU AZS WSZOP:

Prezes

 • Anna Imielska

Członkowie Zarządu

 • Jakub Janoszek
 • Sandra Białek
 • Kamil Skotnicki
 • Bartosz Fik
 • Barbara Kolmaga
 • Filip Grzybek

W Klubie Uczelnianym AZS WSZOP studenci i pracownicy prężnie uczestniczą w sekcjach: siatkówki, tenisa stołowego, fitness, piłki ręcznej kobiet, piłki nożnej, koszykówki, pływania oraz w Klubie Biegacza.

Skip to content