VII Konferencja Bezpieczeństwo pracy – Środowisko – Zarządzanie

W dniach 11-13 października br. w Szczyrku odbyła się VII konferencja naukowa Bezpieczeństwo pracy – Środowisko – Zarządzanie zorganizowana przez Wydział Nauk Technicznych WSZOP. Konferencja była organizowana w ramach Obchodów Jubileuszu 15-lecia naszej Uczelni.

Patronaty naukowe nad konferencją objęli: Polskie Towarzystwo Zarządzania Produkcją, Polskie Forum ISO 9000 i Ośrodek Szkolenia i Rzeczoznawstwa Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego w Krakowie.

Tematyka konferencji, tradycyjnie już, obejmowała zagadnienia związane z zagrożeniami w środowisku pracy i  w środowisku naturalnym, metody ich identyfikacji oraz prewencji, metody pomiaru czynników szkodliwych w środowisku pracy i w środowisku naturalnym, doskonalenie stanu BHP w różnych gałęziach gospodarki, oddziaływanie procesów produkcyjnych na środowisko, nowe trendy w zarządzaniu przedsiębiorstwem oraz zarządzanie zasobami ludzkimi w procesach produkcyjnych.

Referaty obejmujące wyniki badań oraz prac zaprezentowali przedstawiciele: Uniwersytetu
w Trenczynie, Narodowego Uniwersytetu Technicznego w Charkowie, Politechniki Śląskiej, Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Wałbrzychu, organizatora – Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach, jak również przedstawiciele Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego w Łodzi, Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie, Centrum Szkoleń i Bezpieczeństwa Pracy TÜV Austria Services GmbH, a także przedstawiciele przemysłu, w tym Węglokoksu Kraj Sp. z o.o. i Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.

Szczególne zainteresowanie wzbudził pokaz zorganizowany przez firmę Denios Sp. z o.o., patrona branżowego konferencji, który pokazał, że nawet najmniejsze ilości materiałów niebezpiecznych
lub nieumyślne ich użytkowanie może mieć katastrofalne skutki. Pozornie nieszkodliwe substancje mogą stworzyć ogromny potencjał zagrożenia w niekorzystnych warunkach. 

Podczas trwania konferencji można było zapoznać się z produktami firm zajmujących się bezpieczeństwem i higieną pracy. Wśród wystawców można było zobaczyć:   

  • Kaliskie Zakłady Przemysłu Terenowego Sp. z o. – hełmy strażackie i hełmy ochronne, buty strażackie, rękawice strażackie, przykładowe ubrania strażackie
  • ANRO Firma Poligraficzno-Handlowa Sp. z o. – znaki przeciwpożarowe, bezpieczeństwa, ewakuacyjne i bhp oraz specjalistyczne instrukcje
  • Robod S.A. – środki ochrony osobistej, odzież ochronna, rękawice ochronne
  • OxyLine Sp. zo. – środki ochrony osobistej obejmujące indywidualne zestawy ochronne oraz półmaski przeciwpyłowe

W konferencji udział wzięli również studenci, dyplomanci specjalności BHP oraz członkowie Koła Naukowego Safety-Tech działającego na Wydziale Nauk Technicznych WSZOP.

Patronat medialny nad konferencją objęli: TVS, radio Silesia 96, Promotor BHPNapędy i sterowanieW akcjiOfflineKultura bezpieczeństwa, www.elektronika.com.

Skip to content