dr Edyta Łaskawiec

Grafika symbolizująca wykładowcę

doktor nauk inżynieryjno-technicznych w zakresie inżynierii środowiska, autorka licznych publikacji z listy JCR i MNiSW

Skip to content