Sympozjum

Dobre praktyki w BHP

Termin: 08.03.2023 r.

Miejsce: Międzynarodowe Centrum Kongresowe
Katowice plac Sławika i Antalla 1

Sympozjum odbędzie się w ramach 20. Targów Bezpieczeństwa, Higieny Pracy i Ochrony Przeciwpożarowej BHP

Wstęp: bezpłatny, wymagane zgłoszenie

Zapraszamy na Sympozjum Dobre praktyki w BHP organizowane przez Kolegium Nauk Technicznych Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach, które odbędzie się 8 marca 2023 r. w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. Sympozjum odbędzie się w ramach XX Targów Bezpieczeństwa, Higieny Pracy i Ochrony Przeciwpożarowej BHP.

Tematyka Sympozjum będzie obejmowała następujące obszary: 

  • nowe trendy w BHP
  • doskonalenie standardów bezpieczeństwa pracy
  • innowacyjne rozwiązania wspierające zarządzanie BHP
  • zagrożenia w środowisku pracy

Program Sympozjum

10:00-10:30 Rejestracja uczestników
10:30-10:45 Rozpoczęcie sympozjum

10:45-11:00  Wsparcie bezpieczeństwa w firmach przez systemy IoT/IoB Sebastian Młodziński; TIMATE Sp. z o.o./Realizacja projektu badawczego z Wyższą Szkołą Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach

11:00-11:15 Bezpieczeństwo stanowisk zrobotyzowanych – Małgorzata Hadwiczak; ASTOR

11:15-11:30 Ochrona antyelektrostatyczna człowieka na stanowisku pracy  – dr inż. Przemysław Kędzierski, Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach, Główny Instytut Górnictwa

11:30-11:45 Skierowanie na badania profilaktyczne poza terminem wynikającym z orzeczenia lekarskiego. Prawo czy obowiązek pracodawcy? – dr Anna Sikorska; Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach

11:45-12:00 Poważna awaria środowiska jako konsekwencja niedoszacowania zagrożeń pożarowych w środowisku pracy – Case study – mgr inż. Arkadiusz Trojanowski; Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach

12:00-12:15 Wyzwania dla eksperta BHP – mgr inż. Katarzyna Dziechciarek; absolwetnka Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach

12:15-12:30 Przerwa

12:30-12:45 Ocena ryzyka zawodowego – formalny obowiązek pracodawcy czy szansa na doskonalenie -dr inż. Marcin Krause, Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach, Politechnika Śląska

12:45-13:00 Komunikacja jako kluczowe narządzie nowoczesnych szkoleń BHP – mgr Jacek Pagieła; Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach

13:30-13:45 Pomoc mobilna w postępowaniu powypadkowym dla pracodawców i osób wyznaczonych do pełnienia zadań służby BHP – Natalia Taranek; studentka Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach

13:45-14:00 Zarządzanie przez bezpieczeństwo – Sebastian Kost; student Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach

14:00-14:15 Akademia Oxyline wsparciem w kształtowaniu kultury bezpieczeństwa – Mariusz Kuczera; OXYLINE

14:15-14:30 Automatyczne systemy dystrybucji i zwrotów produktów BHP – Michał Zaremba; IRMATIC SP. Z O.O

14:30 Zakończenie i wręczenie certyfikatu

Partner Sympozjum

Patronat medialny

Rejestracja

Aby wziąć udział w Sympozjum, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy. Udział jest bezpłatny. 

Kontakt

Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach
ul. Bankowa 8
40-007 Katowice

Sprawy organizacyjne:
dr inż. Witold Krieser
@ wkrieser@wszop.edu.pl
tel. 604 722 095

@: promocja@wszop.edu.pl
tel: 32 355 97 70