Sympozjum

Dobre praktyki w BHP

Termin: 08.03.2023 r.

Miejsce: Międzynarodowe Centrum Kongresowe
Katowice plac Sławika i Antalla 1

Sympozjum odbędzie się w ramach 20. Targów Bezpieczeństwa, Higieny Pracy i Ochrony Przeciwpożarowej BHP

Wstęp: bezpłatny, wymagane zgłoszenie

Zapraszamy na Sympozjum Dobre praktyki w BHP organizowane przez Kolegium Nauk Technicznych Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach, które odbędzie się 8 marca 2023 r. w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. Sympozjum odbędzie się w ramach XX Targów Bezpieczeństwa, Higieny Pracy i Ochrony Przeciwpożarowej BHP.

Tematyka Sympozjum będzie obejmowała następujące obszary: 

  • nowe trendy w BHP
  • doskonalenie standardów bezpieczeństwa pracy
  • innowacyjne rozwiązania wspierające zarządzanie BHP
  • zagrożenia w środowisku pracy

Program Sympozjum

10:00-10:30 Rejestracja uczestników
10:30-10:45 Rozpoczęcie Sympozjum – dr inż. Witold Krieser, Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach

10:45-11:00  Wsparcie bezpieczeństwa w firmach przez systemy IoT/IoB Sebastian Młodziński, TIMATE Sp. z o.o./Realizacja projektu badawczego z Wyższą Szkołą Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach

11:00-11:15 Bezpieczeństwo stanowisk zrobotyzowanych – Małgorzata Hadwiczak, ASTOR Katowice

11:15-11:30 Ochrona antyelektrostatyczna człowieka na stanowisku pracy  – dr inż. Przemysław Kędzierski, Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach, Główny Instytut Górnictwa

11:30-11:45 Skierowanie na badania profilaktyczne poza terminem wynikającym z orzeczenia lekarskiego. Prawo czy obowiązek pracodawcy? – dr Anna Sikorska, Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach

11:45-12:00 Poważna awaria środowiska jako konsekwencja niedoszacowania zagrożeń pożarowych w środowisku pracy – Case study – mgr inż. Arkadiusz Trojanowski, Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach

12:00-12:15 Wyzwania dla eksperta BHP – mgr inż. Katarzyna Dziechciarek, absolwetnka Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach

12:15-12:30 Przerwa

12:30-12:45 Ocena ryzyka zawodowego – formalny obowiązek pracodawcy czy szansa na doskonalenie – dr inż. Marcin Krause, Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach, Politechnika Śląska

12:45-13:00 Komunikacja jako kluczowe narządzie nowoczesnych szkoleń BHP – mgr Jacek Pagieła, Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach

13:00-13:15 Pomoc mobilna w postępowaniu powypadkowym dla pracodawców i osób wyznaczonych do pełnienia zadań służby BHP – inż. Natalia Taranek, absolwentka Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach

13:15-13:30 Zarządzanie przez bezpieczeństwo – Sebastian Kost, student Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach

13:30-13:45 Akademia Oxyline wsparciem w kształtowaniu kultury bezpieczeństwa – Mariusz Kuczera, OXYLINE

13:45-14:00 Automatyczne systemy dystrybucji i zwrotów produktów BHP – Michał Zaremba, IRMATIC SP. Z O.O

14:00 Podsumowanie Sympozjum

Partner Sympozjum

Patronat medialny

Rejestracja

Rejestracja zakończona

Kontakt

Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach
ul. Bankowa 8
40-007 Katowice

Sprawy organizacyjne:
dr inż. Witold Krieser
@ wkrieser@wszop.edu.pl
tel. 604 722 095

@: promocja@wszop.edu.pl
tel: 32 355 97 70 

Skip to content